Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10280
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Conformes fieri ymaginis filii Dei”
Sermo in feria iii Simonis et Jude apostolorum
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:169-75
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9276
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 205-208v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Conformes fieri ymaginis filii Dei”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 205] fferia iiija. simonis et jude apostolorum
tema: Conformes fieri ymaginis filij dei ad ro. viijo etc
acc.: Ja sabeu bona gent com huy es la festa dels dos apostols de ihesu christ de sent simon zelotes e de sent judes thadeu e axi matex sera lo sermo set primo aue maria etc
text: Sapiau bona gent que una regla es aytal de theologia que diu axi que deguna persona humanal no pot hauer gloria ab jesuchrist alt en paradis si ja no te vida spiritual … [ 208v] … que pus en aquest mon li haujen semblat per aquestes sis coses que en laltre lj semblassen per gloria. Ara moralment que no vullau fer reuerencia al sol ne ala luna mas adeu tansolament e veus lo sermo complit
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-11-09