Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10274
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Omniumque potencior est sapiencia”
Sermo in feria iv
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:133-37
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9270
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 189v-192
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Omniumque potencior est sapiencia”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 189v] fferia .iiiia
tema: Omnjumque potencior est sapiencia sapien .xjo. cao etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar que es vera sapiencia o sauiesa set primo aue maria etc
text: veus que vol dir quela major cosa que lhom pusca hauer es saujesa … [ 192] … certes no fareu mas per lo camj de humjlitat e vos en avaricios etc dic vij. peccata donchs anau dret. hec via ambulate jn ea scilicet per obedienciam ysa. xxxo. cao. neque etc
Note segueix una rúbrica amb el tema d'un sermó que no fou copiat: “fferia va de fine mundi”; va seguida per la rúbrica del sermó següent
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04