Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10271
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Tertia die resurget”
Sermo in feria vi
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
Associated Texts Relacionat amb texid 1862 Desconegut, Barons, escoltats un partit (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
References (most recent first) Editat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 4:123-4
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9266
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness f. 185r-v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Tertia die resurget”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 185] fferia .vja.
tema: Tercia die resurget Mt. xxo. cao etc
acc.: Huy vos he apredicar dela resurreccio vnjuersal etc. Ara sapiau quela fi del mon e la resurreccio seran en hun dia e de aço hauem dues auctoritats … quia resurget jn resurrectione jn nouissimo die
text: Ara donchs yo vos he adeclarar pus quel mon se ha acremar que quants jorns passaran fins aldia del juhi e aquell gran doctor sent jeronjm diu que tres dies passaran … [ 185v] … Ara vejam en la resurreccio quantes coses hi concorreran e dic que sis segons dix ell mateix nolite mjrari hoc ut jnfra jn alijs sermonibus aduentus dominj
Note segueix una rúbrica amb el tema d'un sermó que no fou copiat: “Sabbato Jn plenjtudjne sanctorum ut supra
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-03-26