Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10262
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”
Sermo sancti Michaelis (alius sermo I)
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:71-80
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9262
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 175v-178
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 175v] fferia ija
tema: Vade et recumbe jn nouissimo loco. textualiter lu. xiiijo cao et recitatiue jn euangelio hodierno
text: En aquest sermo vos vull declarar deles condicions deles anjmes que passen apurgatori etc hjr vos declari aquesta paraula ala letra mas ara laus vull declarar anagogicalment … [ 178] … han vençut lo mon. lo djmoni ela carn e de aquests deye dauid dominus regit me et nihil mihi deherit jn loco pascue ibi me collocauit dominus regit me scilicet vjsum auditum odoratum ideo dicebat Beda qujs plus peccat quj difamat aut quj ascultat prou hi ha que fer e que dir. jtem dominus regit me cor jn gredendo et os jnlaudando deum
ID no. of Witness 2 cnum 9257
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 160-165v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 160] Alius sermo eiusdem diei
tema: Videte ne contemnatis vnum ex hijs Mt xviijo etc
acc.: honorables senyors lo present sermo sera de mossenyer sent mjquel e de tots los angels de paradis. … hauem nosaltres de tots los angels de deu. set primo aue maria etc
text: La present festa ha dos noms la hu es propi e singular laltre es comu e general propi es quant a sent miquel … per ço que diu serua ço es enla exida dela anjma del[a subpuntuada] cors e com diu defende entenjr en la carrera dels dyables e com diu guberna entenjr quela mete djns en paradis e veus lo sermo complit etc vide sermonem secundum omnium sanctorum in 2a parte
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14