Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10260
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus”
Sermo in feria v
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:63-65
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9255
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 156v-157v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 156v] fferia va
tema: Obsercro uos ne deficiatis in tribulationibus habetur uerbum istud originaliter ad ephe. iijo cao et recitative jn epistula currentis domince
acc.: En aquesta preycacio present segons requer lo tema proposat yo vull declarar los bens vtilitats e profits que nosaltres hauem per les tribulacions affanys dolors e aduersitats en aquest mon pens que sera materia molt profitosa anosaltres etc. Ave etc.
text: Obsecro etc. libro et capitulo sicut ante. Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia sapiats que aquesta vida del mon tota esta entremesclada entre bens e mals … [ 157v] … E donchs si tant gran bens fan ideo obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus prech uos Recurre supra jn fine sermonjs octabarum nativitatis sancte marie ubi tale signum est
Note al final del text hi ha un signe de remissió a una altra part del volum
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04