Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10259
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Non veni vocare justos, sed peccatores”
Sermo in feria iiii de beato Matheo
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:51-61
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9254
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 150v-156v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Non veni vocare justos, sed peccatores”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 150v] fferia iiija de beato matheo
tema: Non ueni uocare iustos sed peccatores Mt originaliter cao viiijo et recitatiue jn euangelio hodierno scribitur verbum istud
acc.: La festa present de huy tota es de aquell glorios apostol e euangelista mossenyer sent Matheu … haurem moltes bones doctrines a correctio de peccats mellorament de nostra vida e consolacio de nostres anjmes etc. Aue maria etc
text: Non venj vocare etc. euangelio et capitulo sicut dixi. Aquesta paraula presa per tema de nostra preycacio es de nostre senyor deus ihesu christ dient axi yo no so vengut en aquest mon per appellar los justs mas los peccadors … [ 156v] … sent Matheu com fou martir per aquest matrimoni e axi o fet vosaltres deus omnjs gracie pa petri cao vo e veus nostre sermo compljt
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14