Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10257
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Opera enim illorum sequentur illos”
Sermo in feria ii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:35-42
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9252
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 141-145v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Opera enim illorum sequentur illos”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 141] fferia ija
tema: Opera enjm illorum sequentur jllos .apoch. cao xiiijo originaliter et jn epistula hodierna recitative scribitur uerbum istud
acc.: Costuma es santa e antiga en santa mare esglesia que quiscuna setmana el djlluns si festa no y ha o altra solemnjtat … e per ço com noy ha festa huy la missa es stada de deffunts e axi sera lo sermo si plau adeu de deffunts etc. ave etc
text: Lentenjment de aquesta paraula proposada es tal queles obres dels morts los seguexen e nos partexen de aquells … [ 145v] … guardant nos deles penes de jnfern e per la penitencja no complida remeses apurgatorj puguam escapar de aquella pena de purgatorj e muntar a la glorja de parais Ad quam etc
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04