Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10254
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”
Sermo in feria vi
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:7-14
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12632
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, III (BITECA manid 5151)
Location in witness ff. 313 [?] - 315 [?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits tema: [ 313 [?]] Si spiritu viuimus spiritu ambulemus. ad galatas c.o 6.o.
text: Diu sent pau que si ujujm spiritualment … [ 315 [?]] … E per ço lo qui uol tenir ujda contemplatiua primo deu pasar per la actiua e quant sera perfet en sciencia lauors dau-uos a uida contemplatiua
References Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 66
ID no. of Witness 2 cnum 12626
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, IV (BITECA manid 2102)
Copied 1401 - 1500
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?] 1-6
Incipit & Explicits tit.: Sermó de les .VII. arts liberals fet en Porta celi, per lo reverent Mestre Vicent Ferrer
tema: Venit in me spiritus sapiencie
text: En la nostra orde dels prehicadors huy fem solemnitat doble de aquell gloriós sent Thomás … axi la Esglesia comparada a la luna que no lum de si
Condition incomplet, truncat en la setena part per pèrdua de foli
References Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 140-1 , n. 5
ID no. of Witness 3 cnum 9249
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 126-130
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] Fferia vja
tema: Si spiritu viuimus spiritu et ambulemus ad gal. vjo etc.
acc.: En la present nostra preycacio yo enten declarar a uosaltres quantes maneres o diferencies son de vida bona spiritual … sabram com daci auant se deuran regir e gouernar set primo aue maria
text: Si spiritu etc. libro et cao sicut prius. Per declaracio e jntroduccio dela materia sapiats que trobam per philosophia e per theologia que principi començament causa e raho de vida spiritual [sic] humanal es substancia de vida spiritual … [ 130] … ideo dicit thema Si spiritu viujmus spiritu ambulemus que anem de vna obra en mellor e veus aci nostre sermo compljt
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04