Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10251
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Factus est pro nobis obediens unsque ad mortem crucis”
Sermo exaltationis Sanctae Crucis
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:297-306
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9247
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 116v-122v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Factus est pro nobis obediens unsque ad mortem crucis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 116v] Sermo exaltationjs sancte crucis
tema: Ffactus est pro nobis obediens usque ad mortem crucis habetur verbum istud originaliter ad philipenses ijo cao et recitatiue jn epistula hodierna
acc.: La festa present es dita exaltacio dela santa vera creu on lo saluador e redemptor nostre senyor ihesu christ fo crucificat … haurem algunes bones doctrines a correctio de nostres peccats millorament de nostra ujda e saluacio de nostres anjmes. set primo aue maria etc.
text: Factus etc. ljbro et capitulo sicut dixi veus que vol dir que nostre senyor ihesu christ per nosaltres es stat fet obedient fins ala mort … [ 122v] … e axi si corregits aquests peccats ab lo senyal dela creu foragitarets la tempesta etc. veus aci la creu santa com es salut e remedi etc.
Note entre els ff. cxxi i cxxii hi ha un foli en blanc sense numerar ara amb unes línies afegides
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-11-09