Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1024
City and Name Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Former Name Biblioteca Colombina
Colombina
Address Alemanes, s/n
Apartado de Correos 4221
Sevilla 41004
Espanya
Telephone 954 562721 (Telèfon)
954 560769 (Telèfon)
954 211876 (FAX)
Staff Francisco Álvarez Seisdedos, Director
Hours 9-14 i 16,30-19,30 de dilluns a dijous * 9-14 divendres * de 15 de juny a 15 de setembre, només de 9-14h
Closed dissabtes * agost
Documentation carta de presentació / o carnet d'investigador del Ministeri
Facilities ordinadors
microfilms
References (Most recent first) Tractat a: Fernández de Navarrete (1850), “Noticias para la vida de D. Hernando Colon”, Colección de documentos inéditos para la historia de España
Tractat a: Sáez Guillén (2004), “Los manuscritos en catalán de la Biblioteca Colombina”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Tractat a: Casquete de Prado Sagrera (2000), “El patrimonio cultural de la Institución Colombina”, Pliegos de Bibliofilia
Tractat a: Zambrano Ruiz et al. (1989), Las joyas de la Colombina. Las lecturas de Hernando Colón. Catálogo de la exposición
Tractat a: Mateu y Llopis (1948), “Los catálogos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de España (Ensayo de un índice general)”, Hispania Sacra: 224
Tractat a: Larrabure y Unanue (1914), El Archivo de Índias y la Biblioteca colombina de Sevilla. Rápida reseña de sus riquezas bibliográficas
Tractat a: Babelon (1913), La bibliothèque française de Fernand Colomb
Catàleg de: Colón et al. (1905), Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus. Reproduced in facsimile from the unique Manuscript in the Columbine Library of Seville
Catàleg de: Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López
Tractat a: Harrisse (1886), Grandeza y decadencia de la Colombina
Note la biblioteca colombina procedeix del llegat del fill de Colón i la Capitular es remonta als primers llibres donats a la Catedral després de la conquesta de la ciutat per Fernando III en 1248. Servei de reprografia: fax 9541876
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2889 5-1-9 | Núm. de registre R. 5476 | Núm. de registre R. 14 | Antic Z-135-35 MS: 1476 [?] - 1519 [?]. John of Holywood, Tractat de l'esfera, escrit 1220.
manid 2779 5-3-42 | Antic Y-127-21 | Antic 9521 R. 5606; Abecedarium B 12557 MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo.
manid 2065 5-4-22 (2a part) | Núm. de registre R. 5629 | Antic AA-142-36 MS: 1301 - 1350. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23.
manid 1748 5-4-29 | Antic R. 5633 MS: 1371 - 1425 [?]. Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371.
manid 2354 5-4-46 | Antic E 2. Tab. 136 | Antic N7 | Antic 19 Reg. B núm. 3292 ~ Reg. 10321 MS: 1460 ca. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 5041 5-5-5 | Núm. de registre R. 5656 | Núm. de registre R. 183 | Antic BB-150-18 | Antic 9 | N. 18 MS: 1301 - 1400. Pseudo-Marcus Porcius Cato, Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2264 5-5-20 (a) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Sobre oració.
manid 1941 5-5-20 (b) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Rogerus Frugardi de Salerno, Chirurgia, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2346 5-5-26 MS: 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 1065 7-7-6 | Antic Y-30-15 MS: 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
manid 1666 7-6-41 | Antic Y-129-7; R. 374 MS: 1426 [?] - 1475 [?]. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 1933 7-4-27 MS: Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
manid 2284 7-5-9 | Núm. de registre R. 504 | Antic E T Tab. 134 no 29 | Antic C 181 MS: Raimon Joffre, 1451 - 1475. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1885 2-2-13 | Antic FF-171-18; 00-163-25; R. 198 inv. núm. 14606 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1498 ad quem. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
copid 1112 3-6-16 | Antic E-9 Tab. 96 N. 14 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 2207 4-3-44 (1) | Antic E. M Tab. 67 N. 18; R. 7671; 771 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2426 4-3-44 (2) | Núm. de registre R. 7671 | Antic E. M Tab. 67 N. 18 | Antic 771 inv. núm. 14734 Ed.: Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1532 6-3-7 | Antic 160-10-F-31-42; R. 7884; R. 977 14930 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 1615 8-2-28 | Antic R. 14605 Inv. núm. 14605 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2425 12-1-18 (19) | Núm. de registre R. 3553 inv. núm. 3553 Ed.: Barcelona[?]: Johannes Rosenbach, 1512 a quo - 1513-08 ad quem. Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo.
copid 1158 12-5-23 | Antic Q-94-18 inv. núm. 14670 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 2047 13-3-13 | Núm. de registre R. Colón 14586 | Núm. de registre R. 1649 | Antic D-21-19 14586 Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1820 14-2-7 (5) | Antic R. 8115 núm. inventario 14756 Ed.: València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 2348 14-2-7 (6) Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2349 14-2-7 (8) inv. núm. 14885 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 14-2-7 (7) inv. núm. 14833 Ed.: Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 14-2-7 (10) Ed.: València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
copid 1550 14-3-6 inv. núm. 3855 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 2202 Biblioteca Capitular: 31-8-24 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2203 Biblioteca Capitular: 66-1-1 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1026 118-6-33 | Antic E. 13 Tab. 10 N. 23 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2347 119-2-15 (2) 9520 14510 Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
copid 1460 inv. núm. 14758 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1548 ad quem. Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2404 Ed.: Barcelona:, 1515. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
copid 1894 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
copid 2151 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1365 Antic Inv. núm. 3858 inv. núm. 3858 Ed.: Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1485 ca. Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485.
manid 2409 14790 cols. 218 i 1341 Ed.: Barcelona:, 1501. Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem.
manid 2095 Ed.: Barcelona:, 1575. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-12-08