Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10246
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ego quasi vitis fructificavi”
Sermo nativitatis virginis Mariae
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:247-60
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9242
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 91v-99
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ego quasi vitis fructificavi”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 91v] Sermo nativitatis uirginis Marie
tema: Ego quasi vitis fructificauj habetur verbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Ja sabets bona gent com huy es la festa e solemnjtat molt excellent e notable dela nativitat dela gloriosa humjl uerge maria … mas primerament ans que entrem en la materia deuotament ab les testes jncljnades e no moure per no fer rumor saludarem la uerges maria dientlj aue maria etc.
text: ego quasi vitis fructificavi libro et capitulo sicut dixi. [f. lxxxxij] Per declaracio de aquesta paraula proposada e venjr ala materia que vos vull preycar sapiats quen doctrina es e conclusio en la santa scriptura certa e verdadera que tot lo be que ha la creatura humanal de merits … [ 99] … seruats la castedat no mesclarse ab daltres gran peccat es e noy toquets corns ne façats altres escarns. Honorabile connubium ad ebre. ultimo cao e veus lo sermo complit
Note segueix una rúbrica sense sermó: “fferia vja. de fine mundi”
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-11-09