Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10246
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 161
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (Avenoza)
1201 - 1499 (catàleg)
Location in witness ff. 39-48v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 39] Secunda subuenit Nona fahent lo notari expressa mencio del cas xvijo demanant xviiij los honoraris per jnaduertencia vltima Natiuitat
intr.: Dominus Rex mandauit michi Georgio catala jn cuius posse … jn consilio
pream.: Ordinations nouelles fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets e questions atorgades loades e autorizades per lo molt alt senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e Regne de Mallorca en lany dela natiuitat de nostre senyor M.cccc Trenta Nou
intitulatio: Pateat vniuersis quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Cupientes conseruationj et augmento rei publice … [ 39v] … tenor sequitor jn hunc modum
rubr.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques als honorables en berenguer vniç donzell per lo braç militar e ffrancesch axelo Ciutada per lo braç dels Ciutadans Anthoni oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: Primerament Com lo honorable mossen Pere callar surrepticient la Reyal celsitut tostemps salua e contraforma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa franquesa … [ 48v] … E declaram no hauer alguna forsa ni valor
datatio: Es stad dat aco e fet enla nostra Ciutat de Gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc Trenta nou de aquest nostre Regne de Sicilia de cafar any Sinch E dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Sig ✠ num de nos Nalfonso … lo nostre segell pendent hauem manat esser apposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis jnterfuerunt … Consiliarij domini Regis predicti
certificació: Sig ✠ mei Georgij catala dicti Serenissimi domini Regis Secretarij atque per totam terram et dicionem suam … corrigitur autem julmeis [?]
Record Status Created 2008-05-20
Updated 2012-11-10