Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10241
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Conclusit Scriptura omnia sub peccato”
Sermo in feria iiii post dominica xiii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:199-207
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9237
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 67-71v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Conclusit Scriptura omnia sub peccato”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 67] fferia. iiija.
tema: Conclusit scriptura omnja sub peccato ad. gal. 3. cao. etc.
acc.: Per ço que les santes paraules diujnals que yo he pensat preycar a uosaltres sien dites a honor e reuerencia de nostre senyor deus … ab gran reuerencia saludarem la mare de deu dient aue maria etc.
text: Aquesta paraula preposada vol dir que la santa scriptura ha conclus totes coses sots peccat … [ 71v] … e no vullau segujr lo mon que traydor es axi com lonso e nous vullau dapnar per vostra culpa. placie a nostre senyor deus etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14