Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10240
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Diliges proximum tuum sicut te ipsum”
Sermo in feria iii post dominica xiii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:187-97
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9236
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 61-67
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Diliges proximum tuum sicut te ipsum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] fferia iija
tema: Diliges proximum tuum sicut te ipsum verbum istud habetur originaliter lu xo cao et recitatur jn euangelio currentis dominjce
acc.: En lo sermo de hjr yo vos preyqui dela amor de deu e ara per orde ve a declarar dela amor del proysme com nos deuem amar e ab qujnya [sic] dilectio pens que sera materia molt profitosa etc aue maria etc.
text: Diliges etc. Aquesta paraula proposada es doctrina de ihesu christ en la qual nos done regla de com deuem amar nostre proisme e diu axi amaras lo teu proisme axi com tu matex … [ 67] … e axi o deuets fer vosaltres Sent pau apostol se llogaue a cosir en la Ciutat de corinto e veus aci la amor de proisme ideo dilectio sine simulacione ad. Romanus. xijo cao ideo dicit tema diliges etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14