Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1023
City and Name Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Former Name Mazarine
Address 23, quai de Conti
Paris 75006
France
Telephone 07 331 44414406 (Telèfon)
07 331 44414407 (FAX)
Staff Christian Péligry, Director
Hours Dill.-div. 10-18h
References (Most recent first) Tractat a: Meer et al. (1998), World Guide to Libraries: , n. 08999
Catàleg de: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina)
Note Biblioteca fundada el 1643
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1547 Inc. 943 (a) | Antic 10917N; 846; 12531; 10824 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1576 Inc. 943 (b) | Antic 10917 N; 846; 12531; 10824 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 1064 Inc. 1228 | Antic 11487 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, 1480 ca. Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?].
copid 1655 320 A Ed.: Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2184 14075 | Antic 13427 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1654 22114 | Antic 21586 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1656 22462 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1651 22463 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1653 22464 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1652 44901 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1665 Rés. 2798 | Antic 13936 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1657 Rés. 11088 | Antic 12557 | Antic R. 233 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1658 Rés. 22136 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1666 Rés. 58907 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 2128 Tastu: 58907 (3) Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20