Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10239
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo”
Sermo in feria ii post dominica xiii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:175-86
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9235
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 55-61
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 55] fferia ija
tema: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo lu .xo. cao etc.
acc.: Bona gent la nostra present preycacio sera dela vera dilectio que deuem hauer en nostre senyor deus … e per quinyes [sic] rahons lo deuem amar. pens que sera materia etc. aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada del sant euangeli del dichmenge corrent diu axi amaras nostre senyor deus de tot ton cor Aci ha vna difficultat que vol dir de tot ton cor … [ 61] … E pus huy vos he preycat dela amor de deu dema si plau adeus preycar vos he dela amor del proisme
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14