Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10238
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Homo quidam descendebat ab Jherusalem in Jerico”
Sermo in dominica xiii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:167-74
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9234
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 51-54v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Homo quidam descendebat ab Jherusalem in Jerico”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] dominjca xiij
tema: Homo qujdam descendebat ab Jherusalem jn Jerico .lu. xo etc.
acc.: Per ço bona gent que començament de bona vida es partirse de peccats … e sera materia molt bona amellorament de nostra vida e consolacio de nostres anjmes set primo aue maria
text: Homo qujdam etc. La santa scriptura per donar aentendre a nosaltres el be que fa al hom e daltra part el peccat que fa al hom diu vna auctoritat justicia autem … [ 54v] … pus que tantes miseries ha la persona de mala vjda ques conuertesque penedintse confessantse e fent penitencja e haurents la vida eternal ad quam etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14