Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10237
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Herodes tenuit Johannem et misit eum in carcerem
Sermo Johannis decollati
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:159-65
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9233
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 47-51
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Herodes tenuit Johannem et misit eum in carcerem, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] Johannis decollati
tema: Herodes tenuit johannem. et misit. eum. in carcerem. Mt. vjo. cao. etc.
acc.: Axi com la festa present es de aquell molt glorios sant mossenyer sent johan babtista … e axi lo sermo sera dela sua decollacio aue etc.
text: De mossenyer sent johan babtista tres. coses o tres. punts vos ne vull declarar Lo primer punt la sua preso jnjusta … [ 50v] … e si aço no feu noy entrareu [f. 51] nisi penjtentiam egeritis omnes simjliter peribitis Mt. iiijo. cao. Lo. 3. camj es plena obediencia a les persones perfetes seruant los manaments dic ea. si ujs ad uitam jngredi serua mandata Mt. 19o. cao. altra hec via. scilicet preceptorum ambulate jn ea neque ad dexteram. scilicet. prosperitatis neque ad sinistram. scilicet. aduersitatis decljnetis ysa. xxxo. cao. Jtem hec via. scilicet. istarum trium viarum
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14