Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10234
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 286r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 286] Priuilegi atorgat al stament ecclesiastich prouehint que los 30. dies donats al Canceller per declarar sobre les contencions de jurisdictio sien continuos e comensen a correr apres dels sinch dies concedits als abitres [sic] comuns
intr.: Nos germana dei gracia Reyna Aragonum (…) et virj nostrij colendissimj [?] fuit per inclitum et Reuerendos … et responsionis series Sie se habet
text: Molt alta y molt poderosa Reyna nostra Senyora Com en les corts generals que vltimament per lo serenissim e Catholic Rey e senyor nostre en la present vila de Montso foren celebrades sie stat atorgat al estament ecclesiastich del present principat de Cataluña per la Real magnificencia que seguint se contencio de iurisdictio … [ 286v] … que per part de la cort ecclesiastica sia demanada. Plau a la Senyora Reyna
Note al marge “Const. Cat. vol. 2 lib. 3 tit 2, p. 66 n. 13”. Segueixen un document en llatí de 1512, un en català de 1553 (f. 287r-v) i altres del s. XVI o en llatí, de molt mal llegir
Record Status Created 2008-05-16
Updated 2012-01-28