Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10230
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “In habitatione sancta coram ipso ministravi”
Sermo in dominica nona in vigilia Assumptionis virginis Mariae
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:105-13
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9225
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 21v-26
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “In habitatione sancta coram ipso ministravi”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] Dominjca nona jn vigilia assumpcionis virginis marie
tema: In habitacione sancta coram ipso ministrauj habetur uerbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao 24 et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Segons que sabets huy es la uigilja dela assumpcio dela verge maria … e preycare della algun poch e sera materia etc aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada pot esser entesa en .3. maneres. Primo per part dela mare de deu gloriosa … [ 26] … car ja ses esdeuengut que vna joueneta christiana fon forçada per hun juheu E si vosaltres seruau aquestes [sta subpuntuat] virtuts poreu dir jn habitacione sancta coram ipso ministravj
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-03-26