Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1022
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52538
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 384 (= II + ix + 1-32 + 2 + ii + i-cccxlii + iiii + I)
Collation [*]2 A2-8 B-D8 [*]2 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v10 x8 z10 A-B8 C1-3 i 6-8 G6 A8 B6 C-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxvii)
Size pàgina 290 × 210 mm (f. a ii) caixa 195 × 135 mm columna 195 × 62 mm
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, senyalades amb lletres de guia
Condition molt bon estat de conservació, algunes taques d'humitat. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4), diiij-dv (per d5-d6), ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3), en el darrer quadern “k”, aquesta lletra està formada per L+r, K.iji (per K3); nombroses errades a la foliació: iii (per 2), repeteix xvi, rep. xxvi (per 25-27), xxvii (per 29), del xxxxvii salta enrere al xxxxiii i continua a partir d'aquí (f. xxxxvi corregit a ploma), lxiii-lxv (per 62-63), es salta el lxv, lxxiviiii (per 69), lxxi (per 82), xcviii (per 96), cxv (per 116), cxix (per 129), es salta el cxxxiii, cxxxiiii-cxxxv-cxxxvi (per 133-135), rep. cxxxvii (per 138), de cxxxviiii salta a cxli, cxlvii (per 148), cxlviii (per 153), del clvi salta al clxvi (per 157) i després ve la seqüència: cxxxxvii-cxxxxviii-clix-lx-lxi-lxii-lxiii (clxiiii bé)-clv-clxv-clxvi, clx (per 170), cxxxvii (per 218), ccxxx[x]vi[i] (per 247), es salta cclxvi, rep. cclxviii, cclxxiii-cclxxiiii (per 272-273), cclxxxviiii-cclxxxxii-cclxxxvi (per 289-290-291) i continua a partir d'aquí, cclxxxxi-cclxxxxvi-cclxxxxiii, cclxxxxv-ccci-cccii-cclxxxxviii-cclxxxxviiii-cclxxxxx-ccci, cccii (per 305), cccxiiii (per 317), rep. cccxviii (per 319), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 330-331), salta el cccxxxii i passa a cccxxxiii, rep. cccxxxvii, cccxlvii (per 339), acaba en cccxlii. Volum amb folis mal enquadernats: el bifoli [*]2 es troba entre D7 i D8; la seqüència: d1 d2 d3 d5 d4 d7 d6 d8 d9 d10; quadern “K” darrer (corresponent als folis cccxiiii-ccxxi): K3-K5: K1 K2 K3 K6 K4 K5 K7 K8
Binding moderna, d’Hervé (com figura escrit en daurat al marge inferior del llom) en cartó blau jaspiat amb el llom i cantoneres en pell també en blau. Llom decorat en daurats
History of volume Adquirit 1903-05-15 (segell de data al verso del darrer foli imprès)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:9
Note sense anotacions marginals. Nota al f. viiiv a llapis: “The text on the recto of the folio numbered cxxxvii which follows fol. ccxvii repeats that on the verso of fol. cxxxv in a different setting-up. Sig. third B wants the inmost sheet (ff. cclxi, cclxii)”. A la guarda captiva anterior, les referències a Haebler i Copinger, i al marge inferior, en una etiqueta enganxada a la cantonada externa, hom pot llegir “Usatges de Barcelona | [Barcelona, Pedro Miguel, | c. 1493] | 1500 mark”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2009-07-08