Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1022
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1216
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 319 (= i-cccxix) (la foliació original, en xifres romanes, és diferent per a cada secció)
ff.: I + 1 + 2-311 + 1 + I (els folis inicial i final són de pergamí i eren originalment guardes captives del volum)
Collation 110 210+1 37/5 46 512 616 718 8-1116 1218 13-1416 1510 1612 1714 1818 193/2 2011/10 2216 2212+2; la col·lació es difícil de reconstruir amb seguretat perquè hi ha molts folis amb el fons de quadern restaurat i substituït per un bocí de paper
Page Layout 2 columnes (ff. 2-17 i 35-63v)
32 línies (f. 21)
37 línies (f. 40)
27 línies (f. 69)
28 línies (f. 212)
34/39 línies (ff. 217-225)
34 línies (f. 229)
Size pàgina 295 × 210 mm (ff. 19-22) (Beltran)
caixa 220 × 152 mm (ff. 19-22)
pàgina 295 × 216 mm (ff. 35-318)
caixa 209 × 140 mm (ff. 35-63v)
caixa 208 × 147 mm (ff. 64-67)
caixa 209 × 140 mm (ff. 68-205)
caixa 182 × 140 mm (ff. 206v-217)
caixa 209 × 150 mm (ff. 228-278)
Hand gòtica cursiva acurada (ff. 19-22)
gòtica cursiva s. XIV amb trets de bastarda (ff. 35-63v)
gòtica cursiva més rodona i més irregular, amb poca influència de la bastarda (ff. 64-67)
gòtica (ff. 68-205)
gòtica cursiva diverses mans menys acurades (ff. 206v-225)
semigòtica (f. 319)
Watermark roda de santa Caterina amb mànec (al f. 13, a la taula,)
campana (al f. 20,)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 11878, Tyrol: 1443-44, Palerm: 1444;)
muntanya de tres cims (al f. 209;)
corn de caça penjat d'un cordill (al f. 227;)
Pictorial elements Caplletres: caplletres vermelles amb decoració afiligranada al començament dels capítols, la resta decaplletres són vermelles, més senzilles, sense decoració; desapareix tota decoració a partir del f. 279 (tercera mà)
Il·lustracions dibuixos marginals fets a ploma entre els folis 85v-94v (tercera mà)
Calderons en vermell (tercera mà)
Other features Reclams: volum amb alguns reclams de quadern, especialment en aquells on es copien textos llatins, del 4t al 6è són horitzontals i centrats sota la segona columna i es veuen també del 7è al 13è també són horitzontals i centrats, però sense signatures de quadern i la resta no en tenen
Signatures: signatures alfanumèriques de quadern (a-c) (quaderns 4t al 6è)
Condition són en blanc els ff. 17v-18, 59r, 225v-228r, 310v-312r; volum en bon estat de conservació a partir del f. 40; a la primera part del volum els folis van solts i tenen els marges força malmesos
Binding antiga, en pergamí, en mal estat. Els primers 40 folis es guarden en una carpeta a part
Other Associated Texts cnum 852 MS: Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.II.12, 1459
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 99 i 143
Note manuscrit miscel·lani, conté bàsicament textos legals
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Ms.+1216&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMs.+1191 catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 27
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 168
Location in volume ff. 19-21v
ff. i-iiiv (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] de pau e de treua
text: Dat lo clam per pau e per treua deuant lo uaguer o si es absent deuant lo sots uaguer se deu fer letre de citacio … [ ..21] … tingua los dits aytals per gitats j pau j de treua els j tots lurs adjutors fautors conseyladors j sostenidors
Note al capdemunt del primer foli hi ha un altre títol afegit a ploma al s. XVI: “Proces de pau y tregua”. Segueixen disposicions similars en llatí fins al f. 24 i les Constitucions de Tarragona en llatí, per una altra mà, fins al f. 34v
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 405
Location in volume ff. 35ra-46va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35ra] A5ci comencen los stabliments qui son dits vsatges de barchinona e per qual cosa los vsatges son donats ne atorgats
text: A4ns quels vsatges fosson stablits solien los jutges jutgar … [ 44ra] … esperar los homens lurs tro a hora nona
text II: Si habeo treguas tecum ab certum diem … [ 46va] … delinquents sit repellendus
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 23
Location in volume ff. 47ra-50ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Title(s) in witness Ordenament del Juy de Deu O per Batalla, f. 47r, marge superior dret, d'altra mà, del s. XVI
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47ra] Aci comença lordonament dela batalla
text: B4ataylla jutgada ans que sia jurada … [ 50] … L2O Caual e los guarniments del vencut haia la Cort
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1322
Location in volume ff. 50ra-58va i 59va-63va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1895
Jácome Ruiz. Flor de les lleis (I-XVIII,1)
Language català
Date traduït 1290 - 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50ra] Obra de vessayl dels alcayits e dels jutges com deuen vsar
pream.: [ 50rb] A3questa obra es triada qui es appelada flors de leys … e es sobra tots en especial guardadora als jutges
índex: A2questa obra se parteix en xxvij. titols … [ 51vb] … Quines coses deu fer lo jutya per complir la summa
tit.: titulus primus lex .j.a
text: S3enyor comença que quant que quant [sic.] que deuets oir los plets … [ 58va] … despuys no ho pot reuocar sino proua que ho dix per errada axj
text: [ 59va] A3questes son les coses que deuen jurar los testimonis … [ 63va] … E axj complex la sentencja qui es dada sobre lo deute alcun qui es dit en lati actio personalis
Condition incomplet
Note manquen les lleis 2-3 del títol xviii i la resta fins al títol 20 complet. Al marge una nota indica: “falten titols del 18 al 22 i part del 18” i de fet han quedat en blanc part del f. 58v i el recto del f. 59, com si el seu original tingués una llacuna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2643
Location in volume ff. 171-174v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] Ordinacions fetes per en Pere Arnau de Ceruera veguer de Barchinona e per los consellers dela dita Ciutat conformades e ratificades per lo Rey en Jacme segon Rey darago
intitulatio: I3Acobus dei gratia rex … barchinona
salutatio: dilecto suo petro arnaldj … [ 171v] … salute et dileccionem […]
pream.: literis et capitulis jnfrascriptis … ujdebitis continerj
intr.: Aquests ordenaments deual scrits han tractats e ordonats en .p. arnau de Cervera … axi com a el placie
dispositio: Primerament ordonaren que tots los auocats sien examjnats … [ 174v] … Altres coses damont dites sien tengudes e fermament observades
conf.: Igitur cum sit … Date ualentie xiiij kalendas madij anno a nativitate domini millesimo ccc. primo
Note segueixen extractes de corts
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1521
Location in volume ff. 206v-211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206v] Les ordinacions den Santa Silia fetes sobre obres de cases e altres possessions stables
pream.: E4N nom de deu sia. Aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jacme \segon/ de bona memoria … per cascun morabati nou sous barchinonnensis
text: Primerament que tot hom pusque ahuer atanç en paret propia … [ 211] … puys la terra haja hom a portar e colar en alt e no mes
Note Segueixen ordinacions, cartes, provisions, etc. de diversos reis, fins al f. 310
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8782
Location in volume ff. 211v-217
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9968
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre les causes civils
Language català
Date promulgat 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211v] Ordinacionem facte per Serenissimum domjni fferdinandum dei gratia REgem Aragonum supra littibus … quorum tenores sunt talis les quals foren fetes en barchinona en lany de nostre senyor M cccc xiiij. en lo Monastir dels preycadors. Ordinaciones ia curia generali edite per Regem fferdinandum Primum celebrate in Ciujtate barchinone toto principatu Cathalonie
dispositio: Ordonam que en totes e sengles causes cijuls … [ 217] … e aços fassa ab tota verjtat sots la dita pena de crim de falç
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8783
Location in volume ff. 217v-218
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9969
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Causa de la primera apelació [sobre causes civils]
Language català
Date promulgat 1414 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217v] Causa dela primera appellacio
text: Lo condempnat o agreuyat … [ 218] … romanguen en lur força e virtit e roboracio
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4017
Location in volume ff. 218v-219
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9970
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Taxació dels salaris
Language català
Date promulgat 1412 [?] - 1413 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 218v] Tatxacio salariorum facta in curia barchinona per dominum Rex ferdinandum Primum … presentis Curie
text: Los salaris de tots jutges e zeladors … [ 219] … de aquells contendra e no en altre manera
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2416
Location in volume f. 220r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 220] Jn Curia celebrata per dominum Regem Petrum in villa Montjsonj anno anatiuitae dominj Millesimo ccco lxx sexto
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1612
Location in volume f. 220v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 220v] Item que vos senyor o lo senyor ducho o uostres Gouernadors ne altre per nom o autoritat vostra o sua ho puxats fer ne atorgar alongaments … vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1230
Location in volume f. 223r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 223] Gujatge quel senyor Rey en P. terç fa a totes persones qui jran a traetran en Naus o vaxells robes en tota la terra del solda de babilonja. rubicat retro in libertatibus barchinona jn folio
text: Item que lo senyor Rey per si e per tots hereus e succehidors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe reyal guja e assegura tots e sengles mercaders de qual que senyorja e juridiccio sien e altres qualseuol persones axi estranyes com sotsmeses … [ 223v] … e uaxells e cascuna dellas ab mercaders marjners e altres persones e ab robes mercaderjes e bens lurs legudament e sens pena fer e complir lur uiatge
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2790
Location in volume ff. 228v-234
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1746
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1409
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228v] Corts del rei en Marti. Molt excellent princep e viruos senyor
text: Com la Cort per breujtat de temps no haja puguda en cara concordar la forma dela justicia … [ 234r] … plau al senyor Rey e que axi mateix sia saluat a ell tot perjudici e dret tant com dessus
colofó: Uelimus que omnia et singula … domo capitoli fratrum mjnorum barchinona die uenerjs xxjx marcij anno a nativitate dominj m. cccc nono
Note al f. 235 es transcriu un text en llatí referent al rei Pere i als folis 235v-236v s'inclouen anotacions breus sobre les Vegueries de Camprodon, de Sa Reyal i de Ripoll en llatí i català
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8780
Location in volume f. 235v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1831
Desconegut. Límits de les vegueries de Camprodon, La Reyal i Urgell
Language català
Incipits & explicits in MS tit.: [ 235v] La vegeria de Camprodon
text: La vegeria dne Camprodon comenca [sic] ala Reyal … com passa per la cort axj que appar quel couent te vsurpadament la dicta vila ab tot lo terme
Note text amb la part final amb esmenes i afegits de tinta diferent
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8781
Location in volume f. 236r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1628
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre quitaments del patrimoni reial
Language català
Date promulgat 1413-06-23
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 236] Fferdinandus dei gratia Rex … ect.
salutatio: venerandus [?] et Religioso ac dilectis et fidelibus … salute et dilectionem
pream.: Quia jnfrascripti [?] duorum capitulorum … per ordinem sic se habent
dispositio: Item que del dit donatiu … [ 236v] … en les dites reempçions Id deo vobis dicimus […] datum barchinone xxiij die Junij Anno anativitate dominj Millesimo. cccc.o xiij.o Rex fferdinandus
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2791
Location in volume f. 238v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2983
Desconegut. Lloança al príncep
Language català
Date escrit 1400 - 1450
Incipits & explicits in MS text: [ 238v] N2ostre senyor tot poderos creador e factor de totes coses prouahint a la salut humenal ab sanch e sagrats amonestaments e manaments abraçar tenjr e seruar justicia als habitadors dela terra … O digna ueu es santa majestat regnant com lo prjncep confessa si […] pret e lignat per les leys e por […] a la Senyoria de aquellas
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2792
Location in volume ff. 238v-241
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2984
Desconegut. Raons fetes contra el rei en Ferran per no voler pagar les imposicions
Language català
Date escrit 1412 - 1416
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 238v] Raons fetes contra lo Rey en fferrando no uolent pagar en les imposicions
text: Questio es feta si lo senyor Rey por inpugnar la concessio deles imposicions feta per los seus predecessors … [ 241] … E om mes en la del princep molt pus ferma hi deu esser verjtat
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2793
Location in volume f. 242
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2985
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis de Barcelona
Language català
Date promulgat 1359
Incipits & explicits in MS text: [ 242] Priuilegi atorgat a la Ciutat de barchinona supra jmposi per lo Rey en .P. terç lany m.ccc.luiiij per rahon de viijas lliures […] que la dita ciutat ffeu al dit senyor per […] al […] deles galeres e naus quel Rey de castella que hauja apellades per […] to Regne de Mallorca. la […] al qual capitol es aquest … E per tal que la dita ciutat
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8784
Location in volume ff. 242v-244
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 242v] Nos alfonssus dei gratia Rex … barchinona etc.
intr.: ursis et cum diligentia … sequentis
text: Molt excellent princep e senyor Com sobre alguns greuges ala Ecclesia e persones ecclesiasticas se pretenja esser feyts per los officials Reyals … [ 243v] … sia haut per perjur lo contraj fahent o consellat
conf.: Ad supplicacionem … [ 244] … sigilo mjnori pendenti monitam. Date in Monasterio sancti Cucuphatis Vallensis die vndecima decembri anno a Natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo decimonono Regnorumquem nostri .iiij.o Rex Alphonsus
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8785
Location in volume f. 246r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5340
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 246] Ara ojats queus fa hom saber per manament del senyor Rey que en \per/ temps passat lo senyor Rey en Jacme de bona memorja abauj del senyor Rey ara regnant per esqujuar molts crjms e maleficis quis cometien per molts qujs dehien clergues … [ 246v] … hauran arespondre en ses justicias e en sos drets
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8786
Location in volume f. 247r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4787
María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó. Disposició per evitar mals
Language català
Date promulgat 1440 [?] - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS intr.: [ 247] Ara hoiats tot hom generalment … de part dela molt jllustra dona Marja per la gracia de deu Regina de Arago (…) e senyor seu molt car
dispositio: Que com lo senyor Rey en Johan de bona memorja per eujtar molts e diuerses scandols … [ 247v] … ab letre patent del dit Senyor Rey. Dat en Montso a .v. dies del mes dabril lany del anatiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxxviiij.o
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8787
Location in volume ff. 247v-248
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València) ([?])
Language català
Date celebració 1301
Incipits & explicits in MS datatio: [ 247v] Datum Valencie xiiij. kalendas aprilis Mccc primo Rex Jacobus
dispositio: Empero si altre persona se opposara en la execucio … [ 248] … e o establex per sa propia auctoritat
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3007
Location in volume ff. 248-251v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2749
Batlle de Barcelona. Ordinacions sobre els plets
Language català
Date promulgat 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248] Ordinacions fetes per los Consellers de Barchinona sobre los plets volents daquells esser fets compromessos cessar missions e plets
intr.: Ara hoiats tot hom generalment … e ordonaren les ordinacions seguents
dispositio: Primerament que daci auant en totes les causas o questions ciuils … [ 251v] … se volian a lur bona coneguda
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8788
Location in volume f. 252v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 252v] Capitols fermats per lo Rey Alfon‡ en les Corts Generals de Cathalunya que celebra ala Ciutat de barchinona per tot lo principat en lany MCCCCxxxij en lo mes de Maig
tit.: Que les causes dels desus prop nomenats no pusquen esser tretes fora lo principat de Cathalunya
dispositio: Et primo les causes dels pubils vidues … e pendent esser stesa [sic]
Note al final del text una senyal remet al marge i indica que continua més endavant
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 8789
Location in volume ff. 253-278v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253] Constitucions fetes per los Reys en ferrando en la Ciutat de barchinona e per lo Rey alfonç fill seu en lo Monastir de sent Cugat e per la senyora Reynna muller sua en barchinona
tit.: Quals han a esser canceller ne vicicanceller
dispositio: Primerament a supplicacio e de assentiment … [ 278v] … segons se pertany e es acustumat
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 8790
Location in volume ff. 279-286
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1027
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions dels censals morts i violaris
Language català
Date promulgat 1418 a quo - 1425
Incipits & explicits in MS datatio: [ 279] En la cort de sent Cugat per lo Rey Alfonç en lo mes de mars de lany Mccccxxxij.
rubr.: Dels censals de morts e violaris
dispositio: Com sobre la conseruacio dels censals … [ 286] … haja a pagar salaris als dits officials
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8791
Location in volume ff. 286-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 286] Translat del acte de Cort fet en favor deles reduccions fetes dels Censals morts
text: Molt excellent princep e senyor. Per donar repos a molts tenguts e obligats a fer e aprestar censals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22