Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1022
City and Name New York: Hispanic Society of America
Former Name Hispanic Society
Address 613 W 155th St.
New York, NY 10032
USA
Telephone (212) 926-2234 (Telèfon)
Staff Gerard J. MacDonald, Director
Hours dimarts a dissabte de 10 a 16,15
References (Most recent first) Catàleg de: Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts
Note 200.000 Mss., alguns provenen de Archer M. Huntington, qui va fundar la institució
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1970 B1482 MS: 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre de Josué (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 1319 B2280 MS: 1466 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de Vindel, compilat 1400 - 1500.
manid 1316 Reserve B2281 | Antic B2280? MS: 1401 - 1433. Col·lectiu… Cançoner de la Hispanic Society, compilat 1400 - 1500.
manid 1975 HC387/4327 MS: 1491 - 1500. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1974 HC397/578 MS: 1401 - 1600. Ofici dels teixidors de seda, Capítols de l'any 1465 (23-6-1465), escrit 1465-06-23.
manid 1976 HC411/166 MS: Ripoll:, 1601 - 1700. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1973 HCNS1/782 MS: 1451 - 1550. Confraria del gloriós sant Jeroni, La manera com algun hom o alguna dona deu esser rebut o rebuda en confrare o confraressa, escrit 1479-02-17 ca.
manid 1972 HCNS1/814 MS: 1483 a quo - 1490 ante quem. Confraria del gloriós sant Jeroni, Capítols de l'any 1479 (17-2-1479), escrit 1479-02-17.
manid 1971 HCNS3/3 MS: Barcelona: Galcerandus Franciscus Calepa només un text folis 16r/v, datat 1603-07-07, 1501-12-07 a quo. Confraria del gloriós sant Jeroni, Estatuts, promulgat 1500-01-27.
manid 1062 Rare Books MS B1141 Ed.: València: Lambert Palmart, et al., per a Philip Vizlant, 1478-03. Desconegut, Llibre de l'Apocalipsi, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
copid 1160 Incunabula: Tirant lo Blanc Valencia 1490 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1755 Incunabula Tirant (sense signatura) Ed.: Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1759 Reserve Incunabula sense signatura | Antic HC397, no 805 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-09-16. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
copid 1042 Incunabula: sense signatura Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1144 Incunabula: sense signatura Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1064 Incunabula: Valentia 1486 Ed.: València: Lambert Palmart, 1487-04-14. Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08.
copid 1150 Incunabula: Gerson, J. Del Menyspreu València 1491 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2078 Incunabula: Ovidius 1494 COPY 1 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1167 Incunabula: Ovidio Transformacions Barcelona 1494 Copy 2 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1076 Incunabula: Eximenç Francesch 1495 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1210 Incunabula: Tomich, Histories Barcelona 1495 | Antic N 4.58; 29.d.17 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1201 Incunabula: Ludolphus 1500 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1116 Incunabula Spain, Laws, Statutes, etc.: La sentencia donada… rey don Ferrando Barcelona 1481 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1011 Incunabula: (C. c… ) (sense signatura) Ed.: València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1861 RESERVE CANCIONEROS: Cancionero general 1511 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3012 RESERVE CANCIONEROS: Cancionero general. Toledo 1520 COPY 1 Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1869 RESERVE CANCIONEROS: Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2 Cat. (1989)/520 Cat. 148 Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3029 RESERVE CANCIONEROS | Cancionero general Sevilla 1535 Ed.: Sevilla: Juan Cronberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3030 RESERVE CANCIONEROS: Cancionero general Seville 1540 [COPY 2] Ed.: Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3032 RESERVE CANCIONEROS: Cancionero general, Sevilla, 1540 [COPY 3] Ed.: Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3033 Cancioneros | Castillo, F. de | Cancionero | Anvers, 1557 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1350 RESERVE CANCIONEROS: Castillo, F. del. Cancionero general Anveres 1573 [COPY 2] Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3036 RESERVE: PC 3937 R74 1531 COPY 1 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1162 RESERVE: PC 3937 R74 1531 COPY 2 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3031 Cancioneros: Cancioneros | Castillo, F del | Cancionero | Sevilla, 1540 (3 cop.) Copy 1 Ed.: Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3028 CANCIONEROS: Cancionero general,1527 Ed.: Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3034 RESERVE CANCIONEROS | CASTILLO. F. | Cancionero general | Anvers. 1573 Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2496 RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578 Ed.: Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1870 History: sense signatura 3642 279 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3019 RESERVE HISTORY: Crónica de D. Jaime el Conquistador Valencia 1557 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1833 RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM: Aureum opus COPY 1 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1832 RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM: Aureum opus COPY 2 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2051 RESERVE HISTORY: CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1] Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3022 RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2] Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3023 RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3025 RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4] Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2602 Reserve Medicina HC327/1350 | Antic RESERVE MEDICINE CAULIACO, Guido Pratica Ca. 327/ n. 1350 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, et al., 1508-04-01. Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21.
copid 1925 RESERVE: HC 380/585 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1258 RESERVE: HC380/963 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 3015 RESERVE POETRY: Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561 Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3016 RESERVE POETRY: Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561 Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 3017 RESERVE POETRY: sense signatura Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3035 RESERVE: PC3937 | R74 | 1561 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1931 Pres. Lib.: PC 3937 M3 1545c Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3020 PC 3937 M3 1545b | Antic Pres. Lib. March, Ausias. Les obres, Barc. 1545, [COPY 2] Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1915 Natural History: sense signatura Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3013 Law: Tortosa Ed.: Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 1499 PC 3943 M 16 S 1539 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3021 PC 3937 M3 1545a | Antic Pres. Lib. March, Ausias. Les obres, Barcelona 1545 [COPY 1] Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2393 POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
manid 2649 Religion sense signatura Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
copid 1120 sense signatura Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1403 RESERVE INCUNABULA: Spain Laws Statuta etc. Ed.: Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2061 RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2060 RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3014 DP / 124 / .8 / M97/ 1558 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3026 RESERVE: DP 124.8 M97 1562 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3027 JX 2043 C75 1592 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3018 PC 3937 M3 1555 Ausias March, Obras Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1942 PC | 3943 | M 16 | 1560 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2651 Reserve *Religion (double oversized) Mary, mother of Christ. La verge Marie del Puix… [Barcelona?] 1508 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510 [?]. Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem.
copid 3062 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-16