Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10228
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Tu vero vigila in omnius”
Sermo in feria vi post dominicam viii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:89-95
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9223
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 13v-17
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Tu vero vigila in omnius”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 13v] fferia vja
tema: Tu vero vigila jn omnjbus habetur uerbum istud origjnaliter ija ad thimoteum cao iiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En lo present sermo vos enten preycar dela gran vigilancia e diligencia que deuem hauer enves nostre senyor ihesu christ pens que sera materia molt bona etc. aue maria etc.
text: tu vero vigila etc. Per declaracio de aquesta paraula proposada sapiats que vna [f. xiiij] questio es en theologia per que nostre senyor deus ha volgut ordenar quela hora dela mort sie jncerta … [ 17] … e axi bona gent vageus lo cor en aquestes coses e seruantuos en vostra bona ujda com dit vos he per tal que nostre senyor deus vos do eus conserue en sa gracia deça eus do la sua glorja della ad quam etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14