Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10227
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Divisiones ministracionum sunt, idem autem Dominus”
Sermo in feria v post dominicam viii post Trinitatem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:81-7
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9222
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 10-13v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Divisiones ministracionum sunt, idem autem Dominus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] fferia va
tema: Diuisiones mjnistracionum sunt idem autem dominus Petrus ad cor. cao xijo et recitatiue jn epistula currentis dominjce etc.
acc.: En aquest sermo segons la materia yo vos vull declarar les condicions e diferencies dels serujdors de deu qujnyes equantes diferencies son de serujr a nostre senyor deus e pens que sera materia etc. aue etc.
text: diujsiones etc. Per declaracio de aquesta paraula e jntroduccio dela materia sapiats quela santa mare esglesia ço es la christiandat es comparada a cort e palau del rey … [ 13v] … Ara bona gent quiscu prengue la sua la que fa per ell yo ja he pres la mia que so cuyner deus me face gracia quel regesca be en tal manera que hajam la gracia de deu deça e della la sua gloria ad quam etc.
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-14