Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10225
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Multum fructum affert qui amat animam suam”
Sermó de sancto Laurencio
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 3:63-72
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9220
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 1-5v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Multum fructum affert qui amat animam suam”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] de sancto laurencio
tema: Multum fructum affert qui amat animam suam Jo xijo cao etc.
acc.: Axi com la solemnjtat e loffici es huy del glorios martir mosenyer sent lorenç axi matex sera la nostra preycacio e sera materia etc. ave maria etc.
text: Aquesta paraula vol dir molt fruyt de merits e de glorja aporta aquell quj ama la sua anima … [ 5v] … secret hi ha que la dolor tost passe mas en parais dure per tots /temps\ la dolçor e per ço deuem treballar que lo merjt alt el cel es e fara fruyt ideo multum fructum affert qui amat animam suam
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-04-26