Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1021
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Josep M. March
Title Còdexs catalans i altres llibres manuscrits d'especial interès de la Biblioteca Capitular de Saragossa
Source Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Date / Location 6 1920-22: pp. 357-65
Note Fotocopiat sencer
Held by Barcelona: Biblioteca de treball AB3, AB5 Romàniques
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) AB3, AB5 Romàniques
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1523 MS: Saragossa: Capitular, 2/66. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1627 MS: Saragossa: Capitular, 16/55. València:, 1336 a quo - 1400 [?]. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
manid 1031 MS: Saragossa: Capitular, 25/62. 1301 - 1350 [?]. Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
manid 1176 MS: Saragossa: Capitular, 1292. 1401 - 1500. Jacob ben David Bonjorn, Canons de les taules astrològiques (tr. Desconegut), compilat 1361.
manid 1035 MS: Saragossa: Capitular, 3180. 1366 - 1400. Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350.
manid 2178 MS: Saragossa: Capitular, 3193. 1401 - 1500. Desconegut, Cròniques breus, compilat 1400 - 1500.
Source of Data for Libraries libid 1014 Saragossa: Capitular
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1996-05-08