Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10219
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 124r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 124] Confirmatio dela Carta delas franquesas las quales en Jaume Rey de Arago als prohomens de mallorca
intitulatio: Sapien tuyts que nos en Jaume perla gratia de deu Rey de Arago … e senyor de monpaller
intr.: hauent e tenent en nostra [?] presencia [?] La carta dels priuilegis o de[les] franquesas les quals anos amats e faels … [ 124v] … asi fem notar la tenor dela Carta demunt dita aytal es
dispositio: En nom de Jesuchrist manifesta cosa sie asi presents com esdeuenidors que nos en Jaume per la gracia de deu Rey de arago e dels lochs demunt dits ab aquesta present publica scriptura per tostemps valerora … e puscan pescar enmar franchament los stanys tansolament retenguts a nos
Record Status Created 2008-05-14
Updated 2012-01-28