Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10216
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1095
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, actes i capítols de Cort (Vilafranca del Penedès - Barcelona)
Language llatí
Date celebració 1367
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 109-119v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 109] Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Srritanie
salutatio: nobili et dilecto conciliario nostro Olpho de proxita militi … Salutem et dilectione
pream.: per fidelis nostros … [ 109v] … nullo modo
datatio: Dat. Cesarauguste xxvij die Junij anno domini MCCC lxvij. Rex Petrus
rubr.: Capitols e Supplications dels quals en Pere Granyana embaxador dels Caps dels officis de menestrals dela Ciutat de Majorca En nom e Per part deaquells deu supplicar lo molt alt Senyor Rey de Arago Cicilia deça e della far etc.
intr.: Com Als menestras e Artesans é atots los officis dela Ciutat de majorca sian stats fets molts e diuersos preiudicis de gran temps ensa … [ 110] … vulla atorgar los capitols seguents
dispositio: Primerament los dits manestras o Caps de officis declaran e demanan al dit señor Rey com en lo any MCCCCv [sic] fos fet cert contracte entre los crehedors dela Vniuersitat e Regne de mallorca … [ 119v] … que no sien obligats a gentis homens ni a ciutadans Jdem vt jn proximo
Note segueixen documents en llatí fins al f. 121
Record Status Created 2008-05-14
Updated 2012-01-28