XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1020
Name Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís
Convent dels Framenors
Associated places Barcelona
Associated libraries libid 1427 Barcelona: Arxiu-Biblioteca Franciscans de Catalunya
Former owner of manid 1586 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1857 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1309 MS: Montserrat: Monestir, 810. 1376 - 1400 ca. Anastasius, Vita sancti Antonii, traduït 1301 - 1400.
copid 1249 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-28 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 2039 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-35 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 1309 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/7 (1518-10-16). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1073 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9551.30 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1042 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), sense signatura (1480-11-02). Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem .
copid 1093 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 83 (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
copid 1068 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 84 (1484). Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 .
copid 1085 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 494x (1494-06-21). Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 .
copid 1983 Ed.: Rouen: Municipale, Mt. T 240 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
References (Most recent first) Alcolea et al. (1994), La Biblioteca de la Universitat de Barcelona 23-24
Udina i Martorell (1986), Guía histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón 350
Note El convent franciscà fou fundat segons la tradició el 1214 pel mateix sant; existia però ja en 1225. Aquesta biblioteca va patir molt durant l'ocupació francesa
Record Status Created 1990-11-30
Updated 2022-09-16