Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5120
Casa dels Jurats. Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1461
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 64
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700
Location in witness ff. 17v-18v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 17v] Addicio
intr.: Ara hoiats que notifica lo spectable é Magnifich mossen Vidal Castella doriç Caualler … que com per lo bon estament de la cosa publica de la present Vniuersitat e, Regne de Mallorques sia estada feta la ordinacio seguent
dispositio: Per ob[?]ar áles Barcades, y fuytes de Catius les quals molt souint se seguexen … [ 18v] … sots les dites penes deles quals sera feta prompta e, rigurosa exequutio sens tota gracia emerçe dat en Mallorques a viij. de febrer M CCCC.Lxj. Albertinus vidit
subscr.: Fonch publicada la present crita dilluns a viijo. de febrer any demunt dit per Antoni Costa Trompeta dela Vniuersitat de Mallorques
Note segueix una disposició en llatí
Record Status Created 2008-05-09
Updated 2011-08-28