Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10203
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5119
Casa dels Jurats. Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1451
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 64
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700
Location in witness ff. 1 prel. i 1-17
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] Capitols e ordinacions fetas per lo Offici de Mestre de Guaita
rubr.: [ 1] Capitols E ordinacions fetes per lo offici de mestre de Guayte
intr.: Ara hoiats lo Magnifich mossen Berenguer Dolms cauller [sic] … auctorizats los Capitols é ordinations dela tenor seguent
tit.: Que negun Catiu nos gos jaure fora lo alberch de son senyor e daltre
dispositio: Primerament que deci hauant ningun catiu no gos Jaura ningun vespre fora lo alberch … [ 16v] … que ell be é diligentment regira lo dit offici seruant los drets al señor Rey é binifici de son Regne. Albertinus vidit
tit.: Com lo dit Gouernador mane que los demunt dits Capitols sien seruats
conf.: Per tant lo Magnifich lloctinent general e, Gouernador … [ 17] … per ço que dela obseruacio de aquells algu nos pusca escusar
datatio: Dat. en Mallorques a xxxj. De Març any Mil quatre cents sinquanta y hu. Albertinus vidit
Record Status Created 2008-05-09
Updated 2012-01-28