Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10200
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació conté el lllibre V començant en el capítol CCLXIX
Language català
Date escrit 1271 - 1273
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Ms. 1 | Antic G. E; 27; 11
Copied 1401 - 1499 (primera part)
1626 (al colofó, correspon a la segona part)
Location in witness ff. 1-436v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Comensa lo .v.e libre qui tracta dela .xxxix distincio damor com nostre senyor deus ha amor asi matex
text: A4 deus glorios sobre totes glories gran sobre totes gracie es a vos senyor sia feta reuerencia e honor … [ 435v] … reebam gloria de benedictio perdurablement deuos qui [f. 436] sots nostre glorios Deu
nota: Acabada e cumplida es aquesta translatio del libre de contemplacio darabic en romans. la qual translatio fo finida lo primer dia del any en uulgar dela compilacio darabic fo finida etermenada en lo sant diuendres de pasca enlo qual pres mort e passio nostre senyor deus Jesu christ fill dela uerge gloriosa nostre dona sancta Maria
oració: Benedictio e gloria seynor Deus sia donada a tots aquels e aqueles qui uos adoraran … e qui aauant metran esta obre de contemplatio a gloria e alaor de uos qui sots nostre honrrat seynor Deus Jesu christ Amen
colofó: Alaor y Gloria de nostre gran. Deu y seyñor de madona sancta Maria sempre uerge mara sua. Concebuda sens macula de peccat original, fonch acabat de copiar lo present libre per un deuot del autor y sa doctrina (Lo nom del qual dir no gosa) en Mallorca vuy als .iiij. del mes de Abril del ayn Dela Natiuitat de nostre seynor Deu Jesu christ M.Dxxvj. Vigilia de Dominica Palmarum … y entenent quants pochs volums se trovian de \ tos / .v. libres per causa de que en aquel temps que l sant viuia no estaua la art y forma deles estampes enlo punt enque al present esta. y per dita causa son restades la maior part de ses obres arrinconades y no conagudes. Adames dela persecutio gran [f. 46v] de algunes persones Emulos Reuestides del mal esperit sens causa ni rao an uolgut ca
Record Status Created 2008-05-08
Updated 2012-01-28