Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1019
City and Name València: Biblioteca Històrica [Universitària]
Former Name Universitària
Address La Nao, 4
València 46003
Espanya
Telephone 96 3864556 (Telèfon)
96 3864118 (Telèfon)
Staff María Jess García Mateu, Directora
Library code BUV
Hours 9-14 i 15,30-20,30 dilluns a divendres * 9-13,30 dissabtes * juliol i agost horari restringit
Documentation carnet d'investigador
Facilities ordinadors
microfilms
References (Most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (2007), “Manuscritos legados por Onofre Soler a la Universidad de Valencia seg\n disposición testamentaria”, Derecho, historia y universidades. Estudios dedi- cados a Mariano Peset
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (2000), La Biblioteca Universitaria de Valencia
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (1995), “Índice de los manuscritos donados por Pérez Bayer a la Universidad de Valencia”, De libros y bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracuel
Catàleg de: Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes: 617-8
Catàleg de: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia
Catàleg de: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia
Note conserva els fons donats per Francisco Pérez Bayer, per Onofre Soler i per altres bibliòfils. Patí un greu incendi l'any 1812
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1697 Ms. sense signatura MS: Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2154 145(48 MS: 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342.
manid 2155 145(53 MS: 1701 - 1800. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403.
manid 2156 145(65 MS: 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2458 145(66 MS: 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1999 160 | Antic 87-6-18 MS: València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1817 204 | Antic 87-5-24 MS: València: Lluís Carbonell, per a Vicent Inza, 1720. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1525 209 | Antic 92-6-13 MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1745 210 | Antic 92-6-7 MS: 1491 - 1500. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1114 212 | Antic 92-6-12 MS: 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1524 214 | Antic 92-6-19 MS: 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1177 216 | Antic 92-4-18 G. C. 902 MS: València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1751 217 MS: 1451 [?] - 1500 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1878 285 | Antic 180; 92-6-1 MS: 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2153 416 MS: José María Torres Belda, 1872. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
manid 1188 505 | Antic 866 | Antic G. C. 1295 MS: 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 2309 549 | Antic 22-2-43; 88-2-43 MS: Madrid:, 1727-03-17. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1536 576 | Antic 215; 92-5-39; G. C. 1201 MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1253 593 | Antic 433(1 MS: 1401 - 1500. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1826 624 | Antic 658; 92-4-25; G. C. 833; MS: 1441 - 1460. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1864 625 | Antic 659(1 92-4-24 MS: 1501? - 1550?. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1824 630 | Antic 656 92-4-12 G. C. 831 MS: 1451 [?] - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 631 | Antic 657 92-4-13 MS: 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1243 652 | Antic 587; 22-6-21 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 2307 653 | Antic 588 22-6-22 MS: 1491 - 1510. Desconegut, Tractat d'astrologia, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2152 664 | Antic 92-3-3 MS: Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19. Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30.
manid 1326 728 | Antic 49 | Antic 88-4-19 MS: 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1238 858 | Antic 681 MS: València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 1044 869 | Antic 92-6-20 MS: 1401 - 1450. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1920 897 (a) | Antic 92-7-1; 14-1 MS: 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2214 902 | Antic 9-12-108 MS: València[?]:, 1481 [?] - 1520 [?]. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 2310 903 MS: València[?]:, 1458 a quo - 1500. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 5104 M 928 | Antic 92-1-25 MS: 1701 - 1800. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1922 980 | Antic 92-1-29 MS: 1401 - 1500. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Punyiment d’amor, traduït 1458 ad quem.
manid 1712 Inc. 14(1 MS: València:, 1482 a quo - 1510 [?]. Consell de la Ciutat, Establiment sobre dides, promulgat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2727 R-1/127 (2) | Antic 92-4-22 MS: 1591 [?] - 1640 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1896 Bh CF/4 (3) MS: València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 2874 Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit] MS: 1499 a quo. Desconegut, […]tant Elizabet, escrit.
manid 2677 sense signatura MS: 1497 - 1515. Joanot Valero, Receptari, escrit 1497.
manid 1171 Inc. 299 | Antic 92-1-1; 163; 413; CB 180 Ed.: València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1262 Inc. 9(1 | Antic R/149; R/11 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1123 Inc. 9(2 | Antic R/149; R/11 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 2178 Inc. 9(3 Ed.: València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1343 Inc. 10(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1341 Inc. 11 | Antic 92-7-12; R/155; R/13; Y-I-5; C.B. 130 Ed.: València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 1095 Inc. 16 | Antic 92-7-17 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1344 Inc. 14(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1338 Inc. 14(2 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 2179 Inc. 14(3 Ed.: València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1345 Inc. 19(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 2180 Inc. 19(3 Ed.: València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1161 Inc. 39 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1277 Inc. 101(1 | Antic 92-5-35; R 246; R 457 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1206 Inc. 101(2 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1203 Inc. 115 | Antic 92-4-47; R 268; R 114 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1318 Inc. 125 | Antic 92-5-7; R 223; R 445 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1086 Inc. 167 | Antic 95-5-38; R 239; R 450 VII.B.13 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1340 Inc. 168 | Antic 92-5-34; R/237; R/446 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1347 Inc. 173 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1110 Inc. 174 | Antic 92-5-10 | Antic R-425 | Antic R-215 Ed.: Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
copid 1348 Inc. 179 | Antic 22-5-4; R 214; R 411 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1349 Inc. 180 | Antic 92-5-6; R 222; R 431 Ed.: València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1054 Inc. 181 | Antic 92-5-33; R/230; R/444 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1088 Inc. 204 | Antic 92-4-26; R/280; R/506 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1063 Inc. 216 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1030 Inc. 245 | Antic 92-2-15 | Antic R-355 | Antic R-527 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 2181 Inc. 254 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1181 Inc. 263 | Antic R 552; CB 20; 92-3-31 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1101 Inc. 276 | Antic 92-3-36 | Antic R-573 Ed.: València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1342 Inc. 304 | Antic 92-2-51; R/392; R/323 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1268 Inc. 308 | Antic 92-2-48; R/393; R/326; C.B. 183 a Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1555 Inc. 19(2 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 1477 Ms. 897 (b) Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1094 Inc. 274 | Antic R/369 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
manid 2311 Ms. 897 (c) Ed.: València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1548 Bh CF/1 | Antic 92-6-17 | Antic R 141 Ed.: València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo. Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11.
copid 1114 Bh CF/2 | Antic 92-3-37; R/333 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1139 Bh CF/2 (2) | Antic 92-3-37; R/333 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2728 Bh CF/3 (1) Ed.: València: Jorge Costilla [?], 1502 [?]. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1390 Bh CF/3 (2) | Antic 92-2-35 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1499-05-11. Antoninus di Pierozzi, Arquebisbe de Firenze, Vida de Santa Caterina de Sena (tr. Miquel Peres), traduït 1491 a quo - 1499 [?].
manid 2642 Bh CF/4 (1) | Antic 92-3-52; R/342 (1) Ed.: València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1113 Bh CF/4 (2) Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2567 Bh CF/4 (4) Ed.: Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Bh CF/4 (6) Ed.: València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 2688 Bh CF/4 (8) Ed.: Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2560 Bh CF/4 (10) | Antic R-342 (10) Ed.: València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 2703 Bh CF/4 (11) Ed.: València[?]:, 1491 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Ave, inclita Senyora, escrit 1500 [?] ad quem.
manid 1893 Bh CF/4 (12) Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1474 a quo - 1478 ad quem. Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
manid 2568 Bh CF/4 (13) Ed.: València[?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca. Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2591 Bh CF/4 (14) Ed.: València[?]:, 1491 - 1530 [?]. Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 2892 Bh CF/4 (13b) Ed.: València: Joan Jofré, 1519. Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2682 Bh CF/4 (16) Ed.: València[?]:, 1501 - 1550 [?]. Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 1574 Bh CF/4 (17) Ed.: València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 2729 Bh CF/4 (18) Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-12-04. Joan Carbonell, Prevere, Història de Joseph fill d'Ely (tr. Joan Carbonell, Prevere), escrit 1502-12-04 a quo.
manid 1816 Bh CF/4 (19) | Antic R-342 (19) Ed.: València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
manid 1032 Bh CF/4 (20) Ed.: Barcelona?: Pere Miquel, 1493 ca. - 1495. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.
manid 2701 Bh CF/4 (21) Ed.: València: Joan Jofré, 1510. Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer, escrit 1509.
manid 1292 Bh CF/5 | Antic R/589 | Antic R/389 | Antic 92-2-42 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 3089 R-1/6-7(1) | Antic R14 | Antic R15B | Antic 37-7 | Antic 92-7-6 | Antic 92-7-7 | Antic R15 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3085 R-1/10 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3086 R-1/12 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3087 R-1/14 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3088 R-1/15 | Antic 92-7-18 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1847 R-1/20 | Antic 92-7-23 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1526 R-1/43 | Antic 92-1-24 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1538 R-1/46 | Antic 92-1-26 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2645 R-1/48 | Antic 92-1-39 Ed.: València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 2058 R-1/72 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2059 R-1/86 | Antic 92-5-27 | Antic R 675 | Antic N. 139 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2282 R-1/107 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1335 R-1/123 | Antic 92-4-6 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1927 R-1/124 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1777 R-1/127 (1) | Antic 92-4-22 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1960 R-1/148 Ed.: València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 2060 R-1/168 | Antic 92-5-36 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1631 R-1/177 | Antic 92-2-7 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1478 R-1/177 (2) | Antic 92-2-7 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1667 R-1/195 | Antic 92-2-27 Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3208 R-1/220 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1463 R-1/228 | Antic 92-6-18 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3171 R-1/228 Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1633 R-1/236 | Antic 92-2-8 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1634 R-1/236 (2) | Antic 92-2-8 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1635 R-1/237 | Antic 92-2-6 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1890 R-1/239 (2) | Antic 92-2-26; R/364; R/554 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1505 R-1/245 | Antic 92-2-34 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1642 R-1/253 | Antic 92-1-5 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1530 R-1/260 | Antic 92-1-50 Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1337 R-1/292 | Antic 92-4-1 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1895 R-1/315 | Antic 92-5-37 Ed.: València: Jorge Costilla, 1514-02-25. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514.
copid 3090 R-2/13 | Antic 25/A Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3091 R-2/21-22 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1848 R-2/78 | Antic 92-5-3 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2061 R-2/98 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3112 R-2/101 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1877 R-2/124 | Antic 92-6-14 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1849 R-2/133 | Antic 92-5-2 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3209 R-2/170 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1889 R-2/173 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3214 R-2/185 Ed.: València: Jorge Costilla, 1527-03-15. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1668 R-2/201 Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1534 R-2/210 | Antic 92-2-53 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 1506 R-2/218 | Antic 92-2-31 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3250 R-3/20(2) Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1850 R-3/90 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1851 R-3/148 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1776 Z-3/192 | Antic 60-5-1; A/28 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1898 Z-5/103 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 3092 Z-16/81 | Antic 671 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2848 Bh Z-16/113 Ed.: Barcelona: Vídua de Carles Amorós, 1551-11-09. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2019-12-22