Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1019
City and Name València: Biblioteca Històrica [Universitària]
Former Name Universitària
Address La Nao, 4
València 46003
Espanya
Telephone 96 3864556 (Telèfon)
96 3864118 (Telèfon)
Staff María Jess García Mateu, Directora
Library code BUV
Hours 9-14 i 15,30-20,30 dilluns a divendres * 9-13,30 dissabtes * juliol i agost horari restringit
Documentation carnet d'investigador
Facilities ordinadors
microfilms
References (Most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (2007), “Manuscritos legados por Onofre Soler a la Universidad de Valencia seg\n disposición testamentaria”, Derecho, historia y universidades. Estudios dedi- cados a Mariano Peset
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (2000), La Biblioteca Universitaria de Valencia
Tractat a: Cabeza Sánchez-Albornoz (1995), “Índice de los manuscritos donados por Pérez Bayer a la Universidad de Valencia”, De libros y bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracuel
Catàleg de: Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes: 617-8
Catàleg de: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia
Catàleg de: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia
Note conserva els fons donats per Francisco Pérez Bayer, per Onofre Soler i per altres bibliòfils. Patí un greu incendi l'any 1812
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1697 Ms. sense signatura MS: Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2154 145(48 MS: 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342.
manid 2155 145(53 MS: 1701 - 1800. Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403.
manid 2156 145(65 MS: 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2458 145(66 MS: 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1999 160 | Antic 87-6-18 MS: València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1817 204 | Antic 87-5-24 MS: València: Lluís Carbonell, per a Vicent Inza, 1720. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1525 209 | Antic 92-6-13 MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1745 210 | Antic 92-6-7 MS: 1491 - 1500. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1114 212 | Antic 92-6-12 MS: 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1524 214 | Antic 92-6-19 MS: 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1177 216 | Antic 92-4-18 G. C. 902 MS: València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1751 217 MS: 1451 [?] - 1500 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1878 285 | Antic 180; 92-6-1 MS: 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2153 416 MS: José María Torres Belda, 1872. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
manid 1188 505 | Antic 866 | Antic G. C. 1295 MS: 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 2309 549 | Antic 22-2-43; 88-2-43 MS: Madrid:, 1727-03-17. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1536 576 | Antic 215; 92-5-39; G. C. 1201 MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1253 593 | Antic 433(1 MS: 1401 - 1500. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1826 624 | Antic 658; 92-4-25; G. C. 833; MS: 1441 - 1460. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1864 625 | Antic 659(1 92-4-24 MS: 1501? - 1550?. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1824 630 | Antic 656 92-4-12 G. C. 831 MS: 1451 [?] - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 631 | Antic 657 92-4-13 MS: 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1243 652 | Antic 587; 22-6-21 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 2307 653 | Antic 588 22-6-22 MS: 1491 - 1510. Desconegut, Tractat d'astrologia, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2152 664 | Antic 92-3-3 MS: Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19. Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30.
manid 1326 728 | Antic 49 | Antic 88-4-19 MS: 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1238 858 | Antic 681 MS: València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 1044 869 | Antic 92-6-20 MS: 1401 - 1450. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1920 897 (a) | Antic 92-7-1; 14-1 MS: 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2214 902 | Antic 9-12-108 MS: València[?]:, 1481 [?] - 1520 [?]. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 2310 903 MS: València[?]:, 1458 a quo - 1500. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 5104 M 928 | Antic 92-1-25 MS: 1701 - 1800. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1922 980 | Antic 92-1-29 MS: 1401 - 1500. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Punyiment d’amor, traduït 1458 ad quem.
manid 1712 Inc. 14(1 MS: València:, 1482 a quo - 1510 [?]. Consell de la Ciutat de València, Establiment sobre dides, promulgat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2727 R-1/127 (2) | Antic 92-4-22 MS: 1591 [?] - 1640 [?]. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1896 Bh CF/4 (3) MS: València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 2874 Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit] MS: 1499 a quo. Desconegut, […]tant Elizabet, escrit.
manid 2677 sense signatura MS: 1497 - 1515. Joanot Valero, Receptari, escrit 1497.
manid 1171 Inc. 299 | Antic 92-1-1; 163; 413; CB 180 Ed.: València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1262 Inc. 9(1 | Antic R/149; R/11 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1123 Inc. 9(2 | Antic R/149; R/11 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 2178 Inc. 9(3 Ed.: València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1343 Inc. 10(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1341 Inc. 11 | Antic 92-7-12; R/155; R/13; Y-I-5; C.B. 130 Ed.: València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 1095 Inc. 16 | Antic 92-7-17 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1344 Inc. 14(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1338 Inc. 14(2 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 2179 Inc. 14(3 Ed.: València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1345 Inc. 19(1 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 2180 Inc. 19(3 Ed.: València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1161 Inc. 39 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1277 Inc. 101(1 | Antic 92-5-35; R 246; R 457 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1206 Inc. 101(2 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1203 Inc. 115 | Antic 92-4-47; R 268; R 114 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1318 Inc. 125 | Antic 92-5-7; R 223; R 445 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1086 Inc. 167 | Antic 95-5-38; R 239; R 450 VII.B.13 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1340 Inc. 168 | Antic 92-5-34; R/237; R/446 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1347 Inc. 173 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1110 Inc. 174 | Antic 92-5-10 | Antic R-425 | Antic R-215 Ed.: Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
copid 1348 Inc. 179 | Antic 22-5-4; R 214; R 411 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1349 Inc. 180 | Antic 92-5-6; R 222; R 431 Ed.: València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1054 Inc. 181 | Antic 92-5-33; R/230; R/444 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1088 Inc. 204 | Antic 92-4-26; R/280; R/506 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1063 Inc. 216 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1030 Inc. 245 | Antic 92-2-15 | Antic R-355 | Antic R-527 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 2181 Inc. 254 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1181 Inc. 263 | Antic R 552; CB 20; 92-3-31 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1101 Inc. 276 | Antic 92-3-36 | Antic R-573 Ed.: València: Cristòfol Koffman, per a Consell de la Ciutat de València, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1342 Inc. 304 | Antic 92-2-51; R/392; R/323 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1268 Inc. 308 | Antic 92-2-48; R/393; R/326; C.B. 183 a Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1555 Inc. 19(2 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 1477 Ms. 897 (b) Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1094 Inc. 274 | Antic R/369 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
manid 2311 Ms. 897 (c) Ed.: València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1548 Bh CF/1 | Antic 92-6-17 | Antic R 141 Ed.: València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo. Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11.
copid 1114 Bh CF/2 | Antic 92-3-37; R/333 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1139 Bh CF/2 (2) | Antic 92-3-37; R/333 Ed.: València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2728 Bh CF/3 (1) Ed.: València: Jorge Costilla [?], 1502 [?]. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1390 Bh CF/3 (2) | Antic 92-2-35 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1499-05-11. Antoninus di Pierozzi, Arquebisbe de Firenze, Vida de Santa Caterina de Sena (tr. Miquel Peres), traduït 1491 a quo - 1499 [?].
manid 2642 Bh CF/4 (1) | Antic 92-3-52; R/342 (1) Ed.: València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1113 Bh CF/4 (2) Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2567 Bh CF/4 (4) Ed.: Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Bh CF/4 (6) Ed.: València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 2688 Bh CF/4 (8) Ed.: Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2560 Bh CF/4 (10) | Antic R-342 (10) Ed.: València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 2703 Bh CF/4 (11) Ed.: València[?]:, 1491 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Ave, inclita Senyora, escrit 1500 [?] ad quem.
manid 1893 Bh CF/4 (12) Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1474 a quo - 1478 ad quem. Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
manid 2568 Bh CF/4 (13) Ed.: València[?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca. Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2591 Bh CF/4 (14) Ed.: València[?]:, 1491 - 1530 [?]. Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 2892 Bh CF/4 (13b) Ed.: València: Joan Jofré, 1519. Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2682 Bh CF/4 (16) Ed.: València[?]:, 1501 - 1550 [?]. Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 1574 Bh CF/4 (17) Ed.: València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 2729 Bh CF/4 (18) Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-12-04. Joan Carbonell, Prevere, Història de Joseph fill d'Ely, escrit 1502-12-04 a quo.
manid 1816 Bh CF/4 (19) | Antic R-342 (19) Ed.: València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
manid 1032 Bh CF/4 (20) Ed.: Barcelona?: Pere Miquel, 1493 ca. - 1495. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.
manid 2701 Bh CF/4 (21) Ed.: València: Joan Jofré, 1510. Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer, escrit 1509.
manid 1292 Bh CF/5 | Antic R/589 | Antic R/389 | Antic 92-2-42 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 3089 R-1/6-7(1) | Antic R14 | Antic R15B | Antic 37-7 | Antic 92-7-6 | Antic 92-7-7 | Antic R15 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3085 R-1/10 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3086 R-1/12 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3087 R-1/14 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3088 R-1/15 | Antic 92-7-18 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1847 R-1/20 | Antic 92-7-23 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1526 R-1/43 | Antic 92-1-24 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1538 R-1/46 | Antic 92-1-26 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2645 R-1/48 | Antic 92-1-39 Ed.: València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 2058 R-1/72 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2059 R-1/86 | Antic 92-5-27 | Antic R 675 | Antic N. 139 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2282 R-1/107 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1335 R-1/123 | Antic 92-4-6 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1927 R-1/124 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1777 R-1/127 (1) | Antic 92-4-22 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1960 R-1/148 Ed.: València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 2060 R-1/168 | Antic 92-5-36 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1631 R-1/177 | Antic 92-2-7 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1478 R-1/177 (2) | Antic 92-2-7 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1667 R-1/195 | Antic 92-2-27 Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3208 R-1/220 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1463 R-1/228 | Antic 92-6-18 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3171 R-1/228 Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1633 R-1/236 | Antic 92-2-8 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1634 R-1/236 (2) | Antic 92-2-8 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1635 R-1/237 | Antic 92-2-6 Ed.: València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1890 R-1/239 (2) | Antic 92-2-26; R/364; R/554 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1505 R-1/245 | Antic 92-2-34 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1642 R-1/253 | Antic 92-1-5 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1530 R-1/260 | Antic 92-1-50 Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a Estudi general de València a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1337 R-1/292 | Antic 92-4-1 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1895 R-1/315 | Antic 92-5-37 Ed.: València: Jorge Costilla, 1514-02-25. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514.
copid 3090 R-2/13 | Antic 25/A Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3091 R-2/21-22 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1848 R-2/78 | Antic 92-5-3 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2061 R-2/98 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3112 R-2/101 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1877 R-2/124 | Antic 92-6-14 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1849 R-2/133 | Antic 92-5-2 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3209 R-2/170 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1889 R-2/173 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3214 R-2/185 Ed.: València: Jorge Costilla, 1527-03-15. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1668 R-2/201 Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1534 R-2/210 | Antic 92-2-53 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 1506 R-2/218 | Antic 92-2-31 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3250 R-3/20(2) Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a Estudi general de València a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1850 R-3/90 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1851 R-3/148 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1776 Z-3/192 | Antic 60-5-1; A/28 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1898 Z-5/103 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 3092 Z-16/81 | Antic 671 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2848 Bh Z-16/113 Ed.: Barcelona: Vídua de Carles Amorós, 1551-11-09. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2019-12-22