XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1018
Name Arxiu Municipal
Associated places Vic
Associated persons bioid 3230 Eduard Junyent i Subirà, clergue secular (1901-09-18 - 1978-11-20)
bioid 2088 Josep Serra i Campdelacreu, bibliotecari (1848 - 1901)
Former owner of manid 1360 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 232. 1401 - 1420. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1410.
manid 1879 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 233. Petrus, 1426 [?] - 1475 [?]. Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo.
manid 1531 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 234. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1458 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235. 1471 - 1475. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
Note bona part dels manuscrits medievals que es conservaven a l'Arxiu Municipal de Vic van dipositar-se en data incerta (després de 1902) a l'Arxiu episcopal, fonamentalment perquè eren els mateixos arxivers els que tenien cura d'ambdós arxius
Record Status Created 1990-11-30
Updated 2002-06-28