Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1017
Format llibre. edició. imprés
Author Antoni M. Badia i Margarit
Title Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 1999: pp. 506
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 1535 Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 756 MS: Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492. Girona: Catedral, Carbonell 69, 1473 - 1507
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2000-04-07