Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1017
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Ott. lat. 3058
Title of volume Liber Vsatici | um Barchi[n] | nonensjum Cum Expos[i] | tionibus et | Glossis || 3058 ( a ploma al llom)
Copied Barcelona [?]: 1367 a quo - 1370 ad quem (la darrera disposició legal és de 5-2-1367 i al peu del f. 4 prel. s'ha afegit posteriorment una nota sobre un fet de 1370: "Dijous ora de miga nit a tres de març de l'any m.ccc.lxx.tres fo fet gran terra tremol en la Ciutat de Barcelona e dura dues hores…")

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 189 (= I + ii + i-viii + 2 + i-clx + 161-173 + 2 + I) (fol. antiga a ploma en xifres romanes)
Collation volum factici format bàsicament per quinions 11 28 35/4 4-510 66 7-910 104/3 117/5 12-138 142 15-1710 182 191 etc.
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
42 línies (f. lxviira)
Size pàgina 361 × 244 mm (f. lxvii)
caixa 235 × 155 mm
caixa 235 × 70 mm
Hand gòtica diverses mans, generalment molt acurades
Pictorial elements Caplletres: caplletres en blau i vermell, amb preciosa decoració filiforme. Caplletres il·luminades i historiades a l'inici de cadascuna de les obres (v. g. f. i, xxi, xl, lvi, lix, cxxvi); espai en blanc per a la caplletra als ff. lxxxviij, cxivb; caplletra il·luminada al f. xciii
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: tipus senzill per a dues columnes, amb les línies de guia arribant fins als marges del foli
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles 10 perforacions rodones, assenyalant la posició de totes les línies de guia fonamentals, situades als marges i en el cas de les que assenyalen la posició de les línies horitzontals, les trobem a la dreta i a l'esquerra de la caixa d'escriptura
Reclams: horitzontals, centrats al marge inferior
Pautat: complex, amb línies de guia per als renglons del text i del comentari marginal que ocupa els marges, línies de guia fonamantals arriben fins als marges del foli i defineixen totes les seccions de la pàgina, tant el que correspon a les dues columnes del text com el que correspon al comentari que envolta el text
Condition molt bon estat, malgrat alguns forats provocats per insectes i alguns folis desenquadernats; alguns folis en blanc entre el final d'una obra i el començament d'una altra (ff. i-ii prel., xxxixv, liii-lv, cvv, cxxiv, cxxivv-cxxvv, 161, 164-168, 171-172 i 173)v)
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Philipp von Stosch, Barón ex-libris
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1015 MS: Lleida: Arxiu de l'Ajuntament, 1375. 1326 - 1350. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
References (most recent first) Catalogat a: Inventarii codicum manuscriptorum latinorum Bibliothecae Vaticanae Ottobonianae, 2 (1748-60) 442v-443
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Iglesia Ferreirós (2003), “Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición”, Initium 511-33
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 117-48
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 657-8
Tractat a: Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 98-100
Note Volum amb anotacions marginals posteriors.

Conté un calendari (de Firenze, corresponent a l'any 1639), l'inici de l'Evangeli de sant Joan, Los termens de la vaguaria de Barcelona e de Valles (en català), còpia llatina dels Usatges amb comentari (ff. i-xx), les Constitucions de Pau e treva en llatí (ff. xxi-xxxix), Pere Albert, Constitucions entre senyors i vassalls (ff. xl-liiv) en llatí i altres textos legislatius (f. lvv) i de Constitucions i Corts a partir del f. lix. Als folis finals que quedaren en blanc hi ha diverses anotacions (s. XV i XVI) una d'elles amb el quadre genealògic de Ferran d'Antequera. Volum factici, a cada part correspon una lletra, una qualitat de pergamí i un estil de decoració diferents

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12608
Location in volume folis preliminars
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1311
Desconegut. Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 18
Location in volume ff. lvira-lixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Title(s) in witness Ordenament de bathyla ques fa en Barchinona, f. lvi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvira] Ordonament De Batayla ques fa En Barchinona. Bathallia quomodo sit fatienda
text: B5atayla iutiada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feyta sia fermada ab priores tinens … [ lixrb] … lo caual e los guarnimens e les armes del uenzut aja la corth
colofó: Explicit bataylla
References (most recent first) Iglesia Ferreirós (2003), “Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición”, Initium 520-21
Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 101-8 (ed.)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8793
Location in volume ff. cxxiira-cxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9971
Sense identificar. Privilegis i franqueses de Barcelona
Language català
Date compilat 1337 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiira] Rubrice priuilegiorum et franquitatum ciuitatis barchinone
acc.: Per tal que sapien tots los ciutadans de Barchinona los privileges de la Ciutat fan los consellers aquesta memoria de que pot aver tot ciutadan translat
dispositio: Primerament lo priuilegi dela franquea que la ciutat ha … [ cxxiiiira] … no contrestant priuilegi dels ytalians de tots crims e de totes marches
datatio: la data dela qual fo a gua[n]desa octavo kalendas Junii anno domini m.o. ccco. xxxviio
References (most recent first) Iglesia Ferreirós (2003), “Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición”, Initium 407-11
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-08-09