Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1017
City and Name London: The British Library
Former Name British Library
Address 96 Euston Road
London NW1 2DB
United Kingdom
Telephone + 44 (0)870 444 1500 (Telèfon)
References (Most recent first) Catàleg de: Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971)
Catàleg de: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1793 Add. 5470 | Antic Plut.H.E. MS: 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem.
manid 1801 Add. 11568 | Antic Plut.cxliv.f. | Antic F.11 (etiqueta al peu del llom) | Antic 143 (etiqueta al capdemunt del llom) MS: 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1715 Add. 16428 MS: Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1651 Add. 16429 | Antic Plut.cxcii.h. MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1640 Add. 16430 | Antic 145 C17 144 D | Antic Plut.cxlv.c. MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1689 Add. 16431 | Antic 692.b.; 655c; 145.e; 145D MS: Mallorca:, 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 1185 Add. 18193 | Antic B.8.L.3 | Antic S.656.c MS: 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores, escrit 1401 - 1500.
manid 1692 Add. 16432 | Antic Plut. clxxxviii.c. MS: 1401 - 1500. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
manid 1734 Add. 16434 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10.
manid 2402 Burney 252 | Antic Plut.clxii.c. MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?].
manid 2408 Add. 16433 | Antic 144-D-18 MS: 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1061 Egerton 1526 | Antic 272 F 279 f 319 K 446 K 683 D Plut.dxix.k. MS: Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1624 Harley 4893 | Antic A | 2603 (en una etiqueta de paper al capdemunt del llom) MS: 1391 - 1410. Titus Livius, Dècades de Livi (tr. Desconegut…), traduït 1383 [?].
manid 5157 Sloane MS 419 MS: Johnsone. Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350.
manid 1544 Yates Thompson 31 XCV MS: 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
copid 1751 179.f.22 | Antic 3 K 6 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1741 11450a27 (1) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1740 11450a27(2) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1705 C.20.b.33 Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1706 C.20.d.21 | Antic 1072.d.21 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1748 C.62.c.5 | Antic 1072.h.23 | Antic 1072.g.28 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1881 C.62.f.22(1) | Altre C.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12 Ed.: Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1886 C.62.f.22(2) | Altre c.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12 Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1856 C. 62 f. 22 (4) | Altre C. 62 f. 22|1-4 | Antic 5383. ff. 12 Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3125 C. 62 f. 22 (6) | Altre C. 62 f. 22|1-4 | Antic 5383. ff. 12 Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3212 C.63.c.19 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1257 C.63.1.7 | Antic 17 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 1754 G.6248 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1753 G.6397 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1921 G.6396 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1752 G.6398 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1749 G.10912 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1750 G.10913 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1756 G.10914 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1738 G.10953(2) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1739 G.10953(3) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1148 IA.52047 | Antic G.11852 G.11852 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1098 IA.52093 3666 Ed.: València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1165 IB.52537 | Antic C.48.L.5 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
manid 1830 IA.52542 | Antic G.52542 G. 10225 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1493-09-18. Diego de San Pedro, Càrcer d'amor (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1490 ca. - 1493 ad quem.
copid 1135 IB.52544 22336 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1386 IA.52546 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1356 IA.52554 | Antic C b3.g.32 Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
copid 1663 G.10950 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1664 G.10951 Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1737 G.10953(1) Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1662 G.11031 Ed.: València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1703 G.11359 Ed.: Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1498 G.11361 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1754 G.11383 | Antic IB.52043 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1757 179.f.6 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1003 IA.52052 | Antic C 63.3.31 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1010 IA.52056 Ed.: València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1193 IB.52065 | Antic G.11928 G.11928 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1199 IB.52096 | Antic 4806.h.2 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1238 IB.52510 G.7220 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1057 IB.52512 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1022 IB.52538 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1173 IA.52540 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1492-10-03. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
copid 1154 IB.52548 | Antic b.36g.10 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1755 1072.c.1 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3044 C.20.d.3 Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2209 T.97* (2) Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1820 C.38.i.8 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2603 G.11360 Ed.: Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1831 IB.52618 | Antic 4061.I.3 Ed.: Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 1911 C.62.c.4 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 1920 C.62.f.1(1) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1902 C.63.i.9 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 3131 T.97*(1) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1885 T.97*(1*) 3641 Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1880 T.97* (3) Ed.: Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1912 T.97*(3*) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2148 T.97* (3**) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2867 11450.e.25.(5.) Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1596. Desconegut, Christians devotament, escrit.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20