Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1016
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Miquel Coll i Alentorn
Title El Libre de les Nobleses dels Reys
Source Estudis Universitaris Catalans
Date / Location 13 1928: pp. 485-524
Note Descripció i notes sobre el mss. 487 de la BdC
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 05 (46.71) Est 8au Biteca 9-1
Barcelona: Biblioteca de treball 05 (46.71) Est 8au Biteca 9-1
Source of Data for Works texid 11467 Desconegut, Crònica d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1337
texid 11466 Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
texid 1564 Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410
texid 1622 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Source of Data for Witnesses cnum 29 MS: Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487, 1401 - 1450
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1113 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 152. 1301 - 1400. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1027 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1989 MS: Madrid: Olim Marqués de Mondéjar. 1401 [?] - 1500 [?]. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28