Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1016
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number lat. 4671 | Antic 1004 | Antic 48982
Title of volume CONSVET | CATALON | MS ( al teixell gravat en or)
Copied 1351 [?] - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 186 (= II + 1 + 2-184 + I) (doble foliació moderna, a ploma, en xifres aràbigues; resta una d'antiga en romans, incorrecta i tallada ara pel relligador)
Collation 12 23 314 44 58 610 78 8-1112 122 138 14-1512 164 178 18-246; hi ha problemes per establir amb seguretat l'estructura dels sis primers folis, que potser formarien un sol plec i no dos, seguim aquí la col·lacció assenyalada a l'angle inferior intern per la biblioteca
Page Layout 2 columnes
45 línies (f. 153)
Size pàgina 348 × 232 mm (f. 153)
caixa 216 × 148 mm (f. 153)
columna 216 × 66/64 mm (f. 153)
Hand gòtica rodona
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial bipartida i resta de caplletres en vermell i blau amb decoració afiligranada en vermell i lila alternant
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: horitzontals desplaçats cap a la dreta als quaderns cinquè, sisè i tretzè, horitzontal centrat i decorats als quaderns vuitè al desè, dotzè i catorzè al quinzè, la resta sense reclam
Signatures: signatures numèriques de quadern al marge inferior del recto
Condition els ff. 21v-23v són en blanc; a l'interior dels plecs trobem alguns talons; el foli que precedeix al text és més modern, però anterior a les guardes actuals i va servir per copiar-hi la taula i anotar les signatures antigues
Binding moderna, de l'any 1971, en pell marró, llom de sis nervis, tall del relligador en vermell
Previous owners (oldest first) Jacques-Auguste de Thou, historiador 1617 ad quem
Associated persons Altres a partir d'aquest manuscrit i d'una còpia del ms. BNF lat. 11732 ff. 320-321v feta per André Duchesne, erudit (1548-05-06 - 1640-05-30)
Altres feu l'edició del Chronicon Barcinonense Jean-Luc d' Achery (Dom), clergue regular (1609 - 1685-04-29)
Associated Texts Conté texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 llatí
Conté texid 10966 Desconegut, Chronicon Barcinonense llatí
References (most recent first) Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Vist per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 3:657
Tractat a: Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Note són en català només alguns passatges des del foli 153r fins al foli 184r. Amb algunes notes marginals de lectura que anoten el núm. de capítol i semblen totes obra de la mateixa mà

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 17
Location in volume ff. 153ra-184rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153ra] Incipiunt confirmationes statuta et declaraciones celebratem ciuitate barchinone … ferdinandum regem aragonii
text: E5n ues la honor he reuerencia de nostre senyor deu he de nostre dona sancta maria gloriosa uerge mare sua he de tots los sancts … [ 184rb] … per execucio qui sic aut tot per remes e les penyores tornades plau al senyor rey
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04