Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10169
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”
Sermo feria ii post ascensionem
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:67-75
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9245
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 109-112v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 109] fferia ija
tema: Beati mortui quj jn domino moriuntur verbum istud habetur originaliter jn ljbro apocalipsis cao xiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada per los morts que son en purgatori e han mester nostra ajuda … e pens que sera materia molt profitosa ales anjmes de purgatori e nostres set primo aue maria etc.
text: Beati etc. libro et capitulo sicut ante. Aquesta paraula proposada sentencialment diu axi benauenturats son aquells morts quj moren en nostre senyor ihesu christ … [ 112v] … veus donchs de aquests que fan aquestes obres podem dir lo tema proposat beati mortuj etc. placie a deu etc.
ID no. of Witness 2 cnum 9162
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 279 (BITECA manid 2789)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. xxiv-xxvv
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiv] fferia .ii.
tema: Beati mortui qui in domino moriuntur Jn ljbro apocalipsi. xiiijo. cao. et recitatiue jn epistola hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada de deffunts axi sera lo sermo que es deles condicions deles animes que passen de aquesta present ujda enlaltra. aue maria etc.
text: per declaracio de aquesta paraula sapiau que doctrina es comuna en santa teologia e certa sens excepcio que deguna persona per bona eper santa que sie [f. xxii] no pot hauer la gloria de parais en aquest mon … [ xxvv] … lo segon blasfemjes etc lo .3. necligencies festiuals dic large e porem dir beati morui quj jn domino moriuntur
Record Status Created 2007-04-23
Updated 2012-02-14