Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1015
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Jaume Massó Torrents
Title Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional
Source Revue Hispanique
Date / Location 15 1906: pp. 486-613
Note Cronica dels comtes de Barcelona e dels reis d'Arago, pp. 491-498 (cita els mss. llatins i els catalans: pp. 493-494). Croniqua de Espanya, pp. 498-502, cita el mss. català. Crònica de Jaume I, pp. 503-523, mss. pp. 510-515. Bernat Desclot, Crònica, pp. 523-532, mss. pp. 526-531 Ramon Muntaner, Crònica, pp. 532-543, mss. pp. 536-542 Pere I el Cerimoniós, Crònica, pp. 544-554, mss. pp. 548-554 (dóna notícies també de les traduccions i de les edicions, antigues i modernes) Crònica dels reys d'Aragó e comtes de Barcelona = Crònica de Sant Joan de la Penya, pp. 554-568, mss. = Francesch, Llibre de les nobleses dels reys, pp. 568-572 Fra Jaume Domenech, Compendi historial, pp. 573-74 Cròniques de Sicília, pp. 574-578. Genealogia dels comtes de Barcelona e dels reys d'Arago, pp. 578-79. Flos mundi, p. 580-81. Memories historials de Catalunya, 1418, pp. 581-82. Bernat Boades, Libre dels feyts d'armes de Catalunya 1420, pp. 582-86. Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, pp. 586-91. Cronicas de mestre Rodrigo de Toledo, pp. 591-93. Gabriel Turell, Recort, 1476, pp. 593-95. Pere Tomich, Histories e Conquestes del reyalme d'Aragó e principat de Catalunya, pp. 595-603. La fi del cmote d'Urgell, pp. 604-8. Dietari d'un capellà d'Alfons V, pp. 608-10. Joan Francesc Boscà, Memorial, pp. 610-11. Altres dietaris, 611-12.
Internet http://archive.org
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 06 (747) Rev. 8au Biteca 17-35
Barcelona: Biblioteca de treball 06 (747) Rev. 8au Biteca 17-35
Source of Data for Works texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
texid 2216 Desconegut, Cronologia des del començament del món fins a Jesucrist, escrit 1460 ad quem
texid 1107 Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (tr. Gaspar de Talamanca, Ambaixador), traduït 1460 a quo
texid 11467 Desconegut, Crònica d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1337
texid 11466 Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
texid 1957 Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
texid 2220 Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04
texid 2214 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició a les Corts de Saragossa, promulgat 1398
texid 2224 Martí d' Ivarra, Epístola al Spectable senyor don Galçeran de Cardona. Letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monçó, escrit 1534 a.
texid 1956 Martí de Troppau, Cròniques dels apóstols i dels emperadors (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1300 [?]
texid 2219 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem
texid 1622 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Source of Data for Witnesses cnum 1403 Ed.: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/2. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04.
cnum 641 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscritos varia, 4, 1401 - 1425
cnum 1708 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41, 1652 - 1758
cnum 636 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1, 1391 - 1410
cnum 633 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Seminari, 150, 1400 ca.
cnum 644 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67, 1451 - 1492 ad quem
cnum 635 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 631 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/647, 1376 - 1400
cnum 643 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 328, 1441 - 1460
cnum 1710 MS: Desconegut, Annals de 1204 a 1334, compilat 1334 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/647, 1376 - 1400
cnum 144 MS: Desconegut, Crònica del regnat de Ferran I, escrit 1418 ca.. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 146 MS: Desconegut, Crònica del regnat de Joan I, escrit 1418 ca.. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 1712 MS: Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41, 1652 - 1758
cnum 220 MS: Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 10, 1346
cnum 219 MS: Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 8, 1335
cnum 1480 MS: Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 1709 MS: Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283. Madrid: Nacional (BNE), MSS/647, 1376 - 1400
cnum 153 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2013, 1401 - 1500
cnum 155 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Barcelona: Seminari, 74 (primera part), 1401 - 1500
cnum 150 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1811, 1401 - 1425
cnum 281 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/2639, 1501 - 1600
cnum 151 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Salamanca: Universitaria, 2664, 1370 ca.
cnum 154 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 152 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1814, 1401 - 1450
cnum 505 MS: Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 987, 1401 - 1450
cnum 506 MS: Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/2084, 1413-01-30
cnum 504 MS: Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 1675 MS: Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 123, 1518-10-07
cnum 1735 MS: Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476. Ripoll: Lambert Mata, V, 1481 - 1500
cnum 1733 MS: Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1609, 1600
cnum 3932 MS: Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/2013, 1632
cnum 1717 MS: Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41, 1652 - 1758
cnum 850 MS: Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5, 1491 - 1510
cnum 547 MS: Joan Francesc Boscà, Memorial, escrit 1450 ca. - 1480 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1803, 1342-09-03
cnum 1404 MS: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67, 1451 - 1492 ad quem
cnum 1401 MS: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Madrid: Nacional (BNE), MSS/9568, 1491 - 1500
cnum 1398 MS: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 542, 1438 a quo - 1500
cnum 1400 MS: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Salamanca: Universitaria, 2617, 1451 [?] - 1500 [?]
cnum 1399 MS: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. València: Universitària, 625, 1501? - 1550?
cnum 1228 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem. Barcelona: Seminari, 74 (primera part), 1401 - 1500
cnum 1225 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem. Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/482, 1391 - 1410
cnum 1226 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem. Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/483, 1501 - 1550
cnum 1227 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 1265 MS: Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5, 1491 - 1510
cnum 1264 MS: Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, y.III.4, 1401 - 1500
cnum 1156 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4, 1353-07-20
cnum 1159 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Seminari, 74 (primera part), 1401 - 1500
cnum 1161 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67, 1451 - 1492 ad quem
cnum 1157 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 3089 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 3090 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759, 1393 a quo - 1420
cnum 1158 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Catania: Universitaria (Biblioteca Ventimiliana), Vent. 6, 1401 - 1410
cnum 1154 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1803, 1342-09-03
cnum 1160 MS: Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328. València: Universitària, 212, 1441 - 1460
cnum 864 MS: Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6, 1476 - 1500
cnum 865 MS: Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 13, 1411 [?] - 1430 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1991 MS: Alacant: Olim Joaquim Rojas. 1351 - 1400. Material de treball.
manid 1447 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscritos varia, 4. 1401 - 1425. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1978 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41. per a P. Ribera, 1652 - 1758. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1995 MS: Barcelona: Baldiri Carreras. Barcelona: Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona [?], 1471. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471.
manid 1443 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1027 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1985 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1621. Antoni Arbona, per a Jaume Ramon Vila, 1600-07-02 - 1600-08-23. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1606 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1734. Barcelona: Joan de Barbastre, per a Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?], 1380. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1119 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2013. Micael Marcius, 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1982 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2251. 1701 - 1800. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1442 MS: Barcelona: Seminari, 150. 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1605 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, Abat Santa Maria de Poblet, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1277 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 759. 1393 a quo - 1420. Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
copid 1956 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/4. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1136 MS: Catania: Universitaria (Biblioteca Ventimiliana), Vent. 6. València[?]:, 1401 - 1410. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1794 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/482. 1391 - 1410. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1998 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1440 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/647. 1376 - 1400. Desconegut, Annals de 1204 a 1334, compilat 1334 a quo.
manid 1980 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/893. 1601 - 1700. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1215 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1803. Barcelona[?]: Desconegut, 1342-09-03. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1118 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1814. 1401 - 1450. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1607 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10121. 1501 - 1550. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1366 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11518. 1401 - 1425. Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04.
manid 1815 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/16623. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1297 MS: Madrid: Palacio, II-475. 1491 - 1510. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1120 MS: Madrid: Palacio, II-3066. 1460 a quo - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (tr. Gaspar de Talamanca, Ambaixador), traduït 1460 a quo.
manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1147 MS: Montserrat: Monestir, 202. 1501 [?] - 1550 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1413-12-20.
manid 1768 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 11. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem.
manid 1431 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 13. 1411 [?] - 1430 [?]. Gaucher de Dénain… Crònica universal (versió 2) (tr. Desconegut…), traduït 1431 ad quem.
manid 1990 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 186. 1742-05-17. Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04.
manid 1448 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 328. 1441 - 1460. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1996 MS: Perelada: Palau, 091 Tomich. 1448 [?] - 1520. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1168 MS: Roma: Nazionale, Fondo Vittorio Emmanuele 1183. 1351 ca. - 1400. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1766 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, K.I.6. 1331 [?] - 1350 [?]. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1441 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.29. 1401 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem.
manid 1872 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, P.II.18. 1301 [?] - 1350 [?]. Martí de Troppau, Cròniques dels apóstols i dels emperadors (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1300 [?].
manid 1867 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, X.II.10. Vilafranca del Penedés: Lluís Ribells, 1493-02-07. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
manid 1979 MS: Saragossa: Olim Uztarroz. 1391 - 1400. Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Source of Data for Persons bioid 1728 Antoni Viladamor, arxiver
bioid 1087 Joan Francesc Boscà, cronista
bioid 1193 Pere Ribera de Perpinyà (Floruit 1266)
bioid 1732 Rafael Cervera, erudit
Source of Data for References bibid 1857 Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española
bibid 3221 Bofill (1901), Genealogia dels reys d’Aragó e de Nauarra e Comtes de Barchinona. Manuscrit del segle XV
bibid 1855 Buchon (1840), Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIè siècle
bibid 1869 Calmette (1902), “Notice sur la seconde partie du manuscrit catalan P. 13 de la Bibliothèque Nationale de Madrid”, Bibliothèque de l'École des Chartes
bibid 1865 Carini (1884), Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d'Italia in generale e di Sicilia in particolare
bibid 1864 Corbera (1678), Cataluña illustrada. Contiene su descripción en común y particular con las poblaciones, dominios y sucesos desde el principio del mundo hasta la oppresión sarracena
bibid 1270 Massó Torrents et al. (1882-83), “Lo Llibre vert del Arxiu Municipal de Barcelona”, L'Avenç
bibid 1868 Morel-Fatio (1896), “Comptes rendus critiques. Manuscrits catalans de la Biblioteca nacional de Madrid”, Annales du Midi
bibid 1858 Muntaner et al. (1844), Chronik des edlen En Ramon Muntaner
bibid 1859 Muntaner et al. (1860), Crónica catalana de Ramon Muntaner. Texto original y traduccion castellana acompañada de numerosas notas, por Antonio de Bofarull, traductor de la crónica de Jaime I y de la de Pedro II. Obra dedicada á la Excma. Diputación Provincial de Barcelona
bibid 1860 Pagès (1889), “Recherches sur la Chronique Catalane attribuée à Pierre IV d'Aragon”, Romania
bibid 1367 Pagès (1901), “La version catalane de l'Enfant sage”, Études romanes dédiées à Gaston Paris
bibid 1862 Pere III et al. (1885), Crónica del rey d'Aragó en Pere IV lo Ceremoniós ó del Punyalet, escrita per lo mateix monarca, ab un prólech de Joseph Coroleu, corresponent a la Academia de la Historia
bibid 1863 Traggia (1799), “Ilustración del reynado de don Ramiro II de Aragón, dicho el monge, ó memorias para escribir su vida”, Memorias de la Real Academia de la Historia
bibid 1861 Traggia (1799), “Reflexiones críticas sobre los monumentos históricos de los hechos de Don Ramiro II”, Memorias de la Real Academia de la Historia
bibid 1867 Turell et al. (1894), Recort. Obra feta per Gabriel Turell, de la Ciutat de Barcelona en l'any 1476. Edició acompanyada d'un Prefaci i d'un Index alfabetic
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-14