Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1015
Name Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
Alfons d' Catalunya IV, el Magnànim
Alfons d' València III, el Magnànim
Alfons d' Nàpols I, el Magnànim
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1418 - 1458
Rei de Napoli
Milestones Naixement Medina del Campo 1396-04-24 (Wikidata)
Mort Napoli 1458-06-27 (Wikidata)
Associated Persons fill de/d': Ferran I d'Antequera, Rei de Catalunya-Aragó [1412 - 1416] (1395)
fill de/d': Elionor d' Alburquerque, Reina de Catalunya-Aragó [1412]
marit de/d': María de Castilla, Reina d'Aragó [1416 - 1458] (1415-06-12)
*majordom: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla
*capellà: Capellà d'Alfons el Magnànim, clergue secular
*cronista: Bartolomeo Facio, historiador
germà de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
pare de/d': Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília [1458 - 1494]
amic de/d': Jaume Roig, metge
*conseller: Antonio Beccadelli il Panormita, jurista
alumne de/d': Antonio Beccadelli il Panormita, jurista
*amant de/d': Lucrezia d' Alagno (Lloc vinculat Napoli)
*ambaixador: Felip de Malla, clergue secular
senyor de/d': Francesc Gilabert de Centelles i de Queralt, 1r. Comte d'Oliva [1448]
*servidor: Andreu Febrer i Callís, poeta (1375 ca. - 1444?)
*ambaixador: Berenguer Mercader i Miró (Mossèn), Cavaller
*cambrer: Berenguer Mercader i Miró (Mossèn), Cavaller
*cambrer: Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina
*servidor: Lleonard de Sos, poeta
*servidor: Lluís de Vila-rasa (Mossèn), Cavaller
amic de/d': Rodrigo Alonso Pimentel y Téllez de Meneses, 2n. Conde de Benavente
*secretari: Joan Valeri (Floruit 1420 [?] - 1480 [?])
*aliat: Gjergj Kastriota, militar
pacient de/d': Antoni Ricard, metge
*servidor: Pere Blesa, Ciutadà de València
*servidor: Joanot Martorell, Cavaller (1450 - 1458)
*servidor: Joan Ramon Folc III, 6è. Comte de Prades [1441 - 1448]
altre: Pedro Santa Fe, poeta
altre: Pere de Torroella, poeta (visqué a la seva cort)
*servidor: Antoni Tallander (Mossèn), joglar
altre: Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423]
altre: Dalmau de Mur i de Cervelló, Arquebisbe de Saragossa [1431 - 1456]
altre: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca
*secretari: Pau Nicolai (Floruit 1419)
*secretari: Francesc d' Arinyó, secretari reial
*secretari: Diego García, escrivà Barcelona
*servidor: Diego García, escrivà Barcelona
altre: Jaume d'Aragó, Baró d'Arenós
patró de/d': Arnau Fenolleda i Marquet, notari (1394 - 1475)
*servidor: Arnau Fenolleda i Marquet, notari (1394 - 1475)
*falconer: Ausiàs March, Cavaller (1425 - 1430) (DBE)
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 10051 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordenacions sobre la taula de canvi, promulgat 1457
texid 3985 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1413-12-20
texid 1071 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
texid 1039 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el comerç de mercaderies estrangeres, promulgat 1477-10-09
texid 3970 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els comissaris, promulgat 1439-06-17
texid 10813 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre l'administració de justícia, promulgat 1441-04-24
texid 10961 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre l'art i obratge de llanes i draps, promulgat 1417-12-05
texid 3969 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la tortura, promulgat 1439-06-17
texid 10930 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Clàusula sobre un privilegi dels censals nous, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 4935 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Com tot acordat (…) si cas serà que serà pres, sien lliurats als capitans sense pagar carcellatge, promulgat 1419-05-10
texid 10929 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Concòrdia de Barcelona, promulgat 1431-07-16
texid 11186 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de capítols del gremi dels Corredors d'orella, promulgat 1438-06-17
texid 3974 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de la franquesa atorgada en la cort del Consolat, confirmat 1439-06-17
texid 4583 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses del regne de Mallorca i d'altres atorgaments, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 3972 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qüestions, confirmat 1439-06-17
texid 11183 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació dels privilegis dels mercaders de Mallorca (fusters i boters), promulgat 1449
texid 3060 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part), compilat 1447 - 1516 ad quem
texid 1028 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
texid 4822 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1436 - 1437
texid 4823 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1446 - 1448
texid 4824 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
texid 4825 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1456
texid 4826 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1440
texid 2614 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428
texid 4948 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Perpinyà), celebració 1449 - 1453
texid 1029 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
texid 4821 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona), celebració 1421 - 1423
texid 4827 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1442 - 1443
texid 4789 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
texid 4828 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1446 - 1448
texid 10585 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (València), celebració 1417-04-27 - 1418-03-22
texid 1026 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions de Catalunya, promulgat 1402
texid 1027 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425
texid 11159 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
texid 10079 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Correspondència entre el dos reis, escrit 1447
texid 3491 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Crida sobre la pragmàtica sobre els béns dels clergues, promulgat 1450-06-18
texid 10937 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Declaració sobre el regiment de sort i de sac, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 10447 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Deseiximents enviats a Pere Boïl de Ladró, escrit 1427
texid 4584 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició. De no ésser empetxtats per leudes i d'altres disposicions, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 10957 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre el guiatge, promulgat 1424-10-02
texid 11172 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre la caça en mar o en albufera, promulgat 1406-07-01
texid 10960 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre les obligacions i els juraments que han de prestar els missatgers, síndics, jurats i procuradors de Barcelona, promulgat 1431-07-16
texid 10927 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre taxes del regne de Mallorca, promulgat 1432-06-05
texid 11173 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposicions sobre drets marítims, promulgat 1432-02-08
texid 11151 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Establiments vells i provisions reials, promulgat 1424
texid 1140 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?]
texid 10049 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franquesa, promulgat 1436-03-10
texid 10048 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franquesa sobre les monedes, promulgat 1420-05-01
texid 3976 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
texid 2624 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419
texid 10584 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418
texid 2608 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427
texid 2609 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
texid 4723 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge per als que aniran a poblar Mallorca, promulgat 1427
texid 4580 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Letra reyal sobre la jurisdicció dels cònsols, promulgat 1420
texid 10607 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Noves ordinacions del Regne de Mallorca, promulgat 1439-05-19
texid 10606 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
texid 3971 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenacions sobre els salaris, promulgat 1439-06-17
texid 3975 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació per què no es pugui treure cavalls del regne, promulgat 1439-06-17
texid 2940 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació: que el guiatge no val als delats, promulgat 1461-06-12
texid 3968 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
texid 5548 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya, promulgat 1420 ad quem
texid 4161 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions: Levament fet pel rei sobre els oficials de la seva casa (quitacions, provisió, vestir i drets pagats en diners), promulgat 1418 - 1458
texid 3488 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions, promulgat 1441-04-01
texid 3982 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre distribució de cort, promulgat 1439-06-17
texid 3973 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre els jutges de nou creats, promulgat 1439-06-17
texid 3979 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre fer actes, promulgat 1439-06-27
texid 3978 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre l'elecció dels oficis, promulgat 1439-06-27
texid 3977 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre la llibertat dels esclaus, promulgat 1439-06-17
texid 11185 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre mercaders de Mallorca, promulgat 1449
texid 3981 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris de delegats, promulgat 1439-06-17
texid 3980 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris, promulgat 1439-06-17
texid 4937 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordre que nengun acordat nos puxa alegrar de guiatge d'armada, promulgat 1429-04-14
texid 4947 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Barcelona, celebració 1416
texid 11161 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pau e treva amb el rei de Castella, promulgat 1429
texid 1030 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica en favor dels canvis i actes mercantívols, promulgat 1424-10-02
texid 11166 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció a precs dels jurats de València, promulgat 1446-07-20
texid 11156 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els juraments i les blasfèmies feta a precs dels Jurats de València, escrit 1458 ad quem
texid 10599 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi del Gremi dels espasers, promulgat 1425
texid 2931 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
texid 5452 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre els lladres de bestiar, promulgat 1445-04-11
texid 4228 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'associació dels habitadors del regne de Mallorca per a diverses causes, promulgat 1450-05-02
texid 10958 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre qui té jurisdicció sobre els moneders, promulgat 1439
texid 5462 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1445-04-11
texid 10050 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis sobre la sal, els salaris, els cavallers i la moneda, promulgat 1399
texid 4932 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat, promulgat 1431-11-08
texid 4938 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Prohibició de prendre persona alguna per galera sense permís exprès i directe del rei, promulgat 1431 a quo
texid 10457 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició, pronunciat 1431-08-18
texid 5344 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió reial, conté capítols sobre la sentència donada als oïdors de comptes i sobre que el governador no hagi de cobrar per la llicència al sindicat o parròquies sobre els censals, promulgat 1445-04-11
texid 11150 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió reial en favor de l’armada, promulgat 1431-09-05
texid 11332 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, 1427, promulgat 1427-03-27
texid 11331 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, 1445, promulgat 1445-12-12
texid 3988 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la venda de mercaderies, promulgat 1460-09-22
texid 4587 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Que comissaris no puguin usar en Mallorca, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 10967 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Regiment de sort i de sac d'Eïvissa, promulgat 1454 - 1456
texid 3986 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1440-04-24
texid 4733 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència arbitral sobre els actes de conciliació, promulgat 1432
texid 10936 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència de tibuli, promulgat 1447-06-24
texid 4586 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre l'elecció dels jurats i els cònsols, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 11160 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre revocació de guiatges, promulgat 1429
texid 1323 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
texid 11152 Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions sobre fets criminals, escrit 1413
texid 1550 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Pragmàtiques i privilegis dels reis i butlles dels papes, promulgat 1201 - 1600
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 10025 Pere Boïl de Ladró… Suplicació al rei, deseiximents i respostes, escrit 1427
texid 2615 Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Furs de València, promulgat 1283
texid 1398 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
texid 10022 Rei de Tunis… Lletra de batalla i resposta, escrit 1435 [?]
Other Associations with Works texid 3367 Bernat Miquel, A Déu primer qui es causa causant, escrit 1442 d.
texid 1239 Consell de Cent, Ordinacions i privilegis de Barcelona, promulgat 1390
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Owner of manid 1799 MS: Wien: Österr. Nationalbibliothek (Hansdchriften-Sammlung), Cod. 3451. 1431 a quo - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2190 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 25. Sagunt:, 1428-11-19. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2191 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 22. València:, 1418-04-08. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2192 MS: València: Arxiu Històric Municipal, sense identificar. 1418 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
References (most recent first) Tractat a U. Erfurt et al. (2018-), FactGrid , n. Q385342
Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q312304
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 1:567-9
Tractat a De Marinis (1947-52), La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona
Tractat a Alòs-Moner (1924), “Documenti per la storia della Biblioteca d'Alfonso il Magnanimo”, Miscellanea Francesco Ehrle
Tractat a González Hurtebise (1907), “Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón como infante y como rey (1412-1424)”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractat a Mazzatinti (1897), La biblioteca dei Re d'Aragona in Napoli
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q312304 vist 2023-10-23
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q385342 vist 2023-10-23
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-16