Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1015
City and Name Desconeguda: Ubicació sense determinar
Former Name
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) copid 3238 Ed.: Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 2656 708 Ms. 124 n. 80 MS: 1401 - 1500. Antoni de Vilaragut, Tractat de l'art de la caça, escrit 1350 - 1400.
manid 2832 MS: Desconegut, Alegron si li pecador, escrit.
manid 2868 MS: 1401? - 1500?. Desconegut, Ave flor inmaculada, escrit 1400? - 1500?.
manid 2200 MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre dels fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 2690 MS: 1600 a quo. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 5143 MS: València:, 1480 ca. Desconegut, Llibre d'hores segons l'ús de Roma (tr. Desconegut), compilat 1480 ca.
manid 2559 Olim M. Aguiló? MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Verge, gran alegria, escrit.
manid 2188 MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre de Daniel, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 5147 MS: Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1358 - 1362-05-02 a.
copid 3024 RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 copy 3 IMPERFECT Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2650 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1871 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1351 Olim Biblioteca de la Viuda Font de Rubinat Ed.: Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503. Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem.
manid 1819 Ed.: València[?]:, 1490 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Tractat de la concepció de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1500.
copid 1864 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1863 Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2561 14745 col. 1637 Ed.: València:, 1505. Martí Eniguí, Contemplations al part de la Verge Maria, escrit 1505 a quo.
manid 2562 Ed.: Girona: Baltasar Avella, Prevere, 1501-10-13. Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem.
manid 1747 Ed.: Barcelona[?]:, 1504 [?] - 1550 [?]. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 1293 Ed.: Barcelona: Gilart Preus, 1495-05-05. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 5135 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1516. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 3273 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 1764 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2233 Ed.: Barcelona[?]:, 1521 [?] - 1535 [?]. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2234 Abeced. Col. 1446 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 3257 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2235 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1560. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-06-05