Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1014
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number M-2 | Antic R-282; RA-2119; Vit II-20;
Title of volume usatges e gesta comitum ( coberta moderna)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 254 (= ij + vj-vij + xi-cclxj) (foliació antiga, la única que té el ms., de la mà del rubricador i centrada al marge superior)
Collation 16 (restes d'un quadern fet malbé) 2-512 614 7-918 1024 1118 1216 1318 1416 1514 1626
Page Layout 26 línies (f. xvr)
Size pàgina 280 × 206 mm (f. xvr)
caixa 180 × 145 mm
Hand semigòtica 1400-1450
Watermark flor amb creu llatina superposada;
flor amb tija i fulles;
altres branca en forma de creu i tres fulles als extrems;
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu
lletra “R”
Pictorial elements Caplletres: inicials de capítol de tres línies d'alçada sempre vermelles i safranades
Rúbriques vermelles
Calderons vermells
Tocs de color lletres safranades a rúbriques i text
Other features Justificació: escrit a línia tirada
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition bon estat de conservació en general, malgrat la pèrdua de part del primer quadern i que els primers folis estan greument afectats pel frec i la brutícia, però amb el text íntegre; sovint els quaderns han estat recontruïts amb talons de paper antic. Són en blanc els folis xxiij, cvj-cvijv, cxix-cxxv, cxxxviiij, clviiijv, clxiii-[clxiiijv], ccviiij-ccxv, ccxxvv-ccxxvjv i ccxxxvij
Binding moderna, imitant la relligadura medieval, de fusta amb tanques metàl·liques
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 656
Tractat a: Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 360
Note Les anotacions de S. Bosch no permeten identificar les versions dels Usatges i de la Gesta transcrites al manuscrit. Proves de ploma a l'últim foli (cclxjv) d'una mà del s. XVI. Enganxat a la coberta posterior conserva tres columnes d'un bifoli llatí, que sembla un tractat escolàstic. Nombrosos folis en blanc separant les diverses obres copiades.

Internal Description
Number of texts in volume: 26
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 15
Location in volume ff. ij, vj-xxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona (4-84)
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ v] E huc dalmau de ceruerra e a. mjrro de sent marti … [ xxijv] … E los senyors dells assats es vist avjnent esperar los homens lurs tro ha hora nona
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII 25
Note opina Bastardas que “la traducció, independent de les conegudes, és dolentíssima i sovint no fa sentit (…) L'ordre dels usatges és essencialment el mateix que ofereix el K (…) Solament és útil per a l'establiment de l'ordre originari dels capítols” (p. 25)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4176
Location in volume ff. xxiiij-xxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4895
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort
Language català
Date celebració 1173
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiij] En nom de deu E dela gloriosa nostra dona sancta marja sia amen aquests husatges costitucions E Capitols Establj don Alfonso rey darago en la honrada Cort
text: D5elles deujnals Cosses E humanes longament a nengu mes que a prjncep no pertany … [ xxvijv] … mas sera sots mon acuydament entro que per la damunt dita manera reta aço que haura robat o trencat
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1994), Les Constitucions de Pau e Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Estudi introductori i edició 74-82 (versió llatina)
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxxxiv
Note inclòs e les Constitucions de Catalunya, ff. ccviijv-ccxxjr, secció De pau e treva; manquen les signatures i l'autentificació
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4177
Location in volume ff. xxvijv-xxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4900
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona (142-143, 144-145?, 158?) (usatge 142)
Language català
Date celebració 1173
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijv] Aquest husatge ho stabljment establi lo seyor [sic] namfos rey darago
text: C3on lo temps dels nostres antecessors per actoritat … [ xxviij] … venga en poder dels jutges e segons arbitre dells condapnador
References (most recent first) Valls i Taberner et al. (1984), Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto
Note és l'usatge 142, segons l'edició de Valls Taberner
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4178
Location in volume f. xxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4900
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona (142-143, 144-145?, 158?) (usatge 143)
Language català
Date celebració 1173
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviij] establjment del Rey nalfos
text: C3ar per la questio dels nostres sotsmesos … [ xxviijv] … Quj per dret de successio seran appellats als bens dells
References (most recent first) Valls i Taberner et al. (1984), Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto
Note estableix penes contra els falsos testimonis en plets judicials. Es tracta de l'usatge 143, segons l'edició de Valls i Taberner
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4212
Location in volume ff. xxviijv-xxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4904
Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort de Barcelona
Language català
Date promulgat 1198
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviijv] aquest stabljment stabli lo senyer Rey en Pere
text: A3questa es la pau la qual lo senyor en pere (…) En lo prjmer establiment de la pau e treua … [ xxx] … que aço jura amb altres molts
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1994), Les Constitucions de Pau e Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Estudi introductori i edició 108-13
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 125-6
Note el text, per error, duu la data “m.cc.xc.viij” al f. xxx; el text fou inclòs en les Constitucions, ff. ccxxiiiv de la secció “Pau e treva”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4213
Location in volume ff. xxx-xxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2992
Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date promulgat 1207 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxx] Aquest husatge o establjment establi lo senyor en pere rey derago
text: S2i alcu dels nobles del regne o al alcun caualler ho alcuna altra persona citat del senyor … [ xxxj] … fet fon aço en lany de nostre senyor .m.cc.vij. a pugserda
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1994), Les Constitucions de Pau e Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Estudi introductori i edició 129-31
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 127
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4214
Location in volume ff. xxxj-xxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4909
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, actes i capítols de cort
Language català
Date promulgat 1225
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxj] stabljment del rey en jacme rey darago
intr.: E3n nom de deu jeshus christ manifesta cosa sia a tots
text: En les prjmeres coses seguents les passades de nostres pares establjm … [ xxxvj] … e amar fermetat destes paus e destes treues nos en Jacme per la gracia de deu rey darago compte de barsalona senyor de monpeyller juram per nostres propies mans en lany que hom deyja m.cc.x.vj kalendas de maig
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1994), Les Constitucions de Pau e Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Estudi introductori i edició 150-62
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] ccxxx-ccxxxiii
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 258
Note la datació està errada i es tracta de la constituci¢ de pau i treva de Tortosa de 1225
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4215
Location in volume ff. xxxvj-xxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvj] aquest husatge establj lo rey en Jacme en la plena cort ab consell dels promens
text: C3om entre nostres cauallers era duptat de forma dejament que lo reptat de treues trencades al reptat fon acostumat … [ xxxvij] … que no perda son auer nj son espolia aytant com vjura apres torn a sos fills e a son parens
Note conté disposicions sobre “daquell que vol dar son alou ha esgleya” (f. xxvjv) i “de les vidues” (f. xxxvij); es tracta d'un text espuri, atribuït a aquesta cort
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4216
Location in volume ff. xxxvij-xxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvij] aquestes constitucones [sic] establj lo senyor rey en jacme en la honrada cort de barsalona
intitulatio: E3n nom de jhesu christ sia manjfesta cosa ha tots que nos en Jacme per la gracia de Deu
text: establjm que los jueus de nostra terra no reben per husures sino … [ xxxix] … donat en barchalona a .xj. kalendas de jener en lany de nostre senyor .m.cc.[xx].viij (…) qui per manament del senyor rey aço escrich
References (most recent first) Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] xviiir-v
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 258
Note error a la datació, deu de tractar-se de la reunió de 1228 (Brocà, p. 258)
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4217
Location in volume ff. xxxix-xliijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxix] aquestes paus e treues stabli lo senyor rey en jacme estant en la honrada barsalona a xi kalendas de jener
text: E5n jacme per la gracia de deu … [ xliiijv] … dat fo en barchalona a .xij. kalendes de jener en lany de nostre senyor mil.cc.xxviij
References (most recent first) Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 258
Note conté exclussivament disposicions de pau i treva i segons Brocà, a més dels acords barcelonins d'aquesta data sobre el veguer i els jueus, que es corresponen amb el contingut de la disposició anterior, aquest fou el contingut de la cort de Barcelona
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4218
Location in volume ff. xliiij-xlviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2073
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Girona)
Language català
Date celebració 1240 - 1241
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiij] aquesta manera e aquesta forma posa lo senyor rey en Jacme sobre les husures dels juheus
text: E5n jacme per la gracia de deu … [ xlviij] … aco fon donat en gernoa a kalendes de març en lany de nostre senyor .m.cc.xl
References (most recent first) Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] cx-cxii
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 259-60
Note pertany s la cort de Girona de 1241
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4219
Location in volume ff. xlviij-liijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4791
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida)
Language català
Date celebració 1242
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviij] Que nengun jutge o cort o veguer ho ofecial de tota nostra terra no constrega a crestia pagar renou a juheu
intr.: E5n lany de m.cc.xl.ij nos en Jacme … [ xlviij] … establjm fermament e manam
dispositio: que nengun jutge cort veger o altre oficial del Regne … [ liijv] … la qual dobla aya aquell bisbe quj la fora retre
References (most recent first) Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 260
Note constitució de Lleida de 1241 (1242 de l'Encarnacio|) segons Brocà, p. 260
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4220
Location in volume ff. liijv-liiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2217
Desconegut. Genealogia dels reis de França ([?])
Language català [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liijv] Aci comencen los noms dels reys de franca quant de temps usaren
text: Pepjn regna xxxvij anys … [ liiij] … Phelip fill dell regna xliij anys
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4221
Location in volume ff. liiijv-lvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2066
Pere Albert. Casos en què no procedeix de restituir potestat
Language català
Date traduït 1275 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiijv] En quals casos lo senyor no es tengut retre postat de castell ne feu emparat ha castella ho a uassall segons la obseruanca de catalunya E los husatges de barsalona
text: A5questes son les casos [sic] en los quals lo senyor no es tengut retre postat … [ lvj] … retre lo servey a son senyor lo qual perlonga fer e menysprea [sic]
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4222
Location in volume ff. lvj-lvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvj] Aço son costums de Catalunya entre senyors e vassalls tinent feus primerament que excepcio neguna de despullament no sia rebuda contra senyor demanant posat [sic] E fermament de dret
text: S5i lo senyor demanara a son vasall que li don postat … [ lxvij] … ab lo defunt de quj es hereter
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4223
Location in volume ff. lxvijv-cvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1895
Jácome Ruiz. Flor de les lleis
Language català
Date traduït 1290 - 1310
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvijv] hobra de vassal dels alcayts e dels jutges que deuen jutiar
índex: aquesta obra es triada flors de leys e entrada en carrera de plets … [ lxxjv] … Quines coses deu fer lo jutge per complir la sentencia
text: [ lxxij] Con lo senyor deu hoyr los calmans [sic] de lurs questions no follonament … [ cvj] … la sentencia que es dada sobre lo deute alcu quees dita en lati acno personaljs
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4224
Location in volume ff. cviij-cxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviij] En nom de nostre senyor deu E dela gloriosa nostra dona sancta marja amen Aci comenca [sic] lordonament de les batalles
text: B5atala jutiada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta … [ cxviijv] … L2o Cauall E los guarnjments del venssut aya la Cort
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 4225
Location in volume ff. cxxj-cxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1139
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date celebració 1283-01-07
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxxj] En nom de jhesu christe dela gloriosa madona sancta maria … En la general cort que tench en Barsalona
text: E5n nom de deu con nos en pere … [ cxxxviijv] … Fet es aço en barsalona en la general cort a .vj. dies ala exida de desembre en lany de .m.cc.lxxxiij
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 4226
Location in volume ff. cxl-clviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4941
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació de privilegis del rei Pere III el Cerimoniós
Language català
Date confirmat 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxl] En nom de nostre senyor deu jhesu christ e dela gloriosa nostra dona sancta marja sia amen Aquest es lespecial acordat per lo senyor rey [espai en blanc] a la Ciutat E als promens de barsalona en Cort general sobre la confermacio dels prjujlegis e de les costumes E dels capitols deyus scrits. Confermacio dels prjujletgis
text: E4n nom de jhesu christ sapien tots esdeuenjdors que con Nos en p. per la gracia de deu darago E de Cisilja Rey … [ clviiij] … dada en barsalona ha x dies de jener ala entrada En lany de m. cc. lxxxiij
Note es tracta de la compilació de privilegis coneguda per l'incipit del primer “Recognoverum proceres” traduït en “regonegueren los promens” al f. cxlj
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 6864
Location in volume ff. clx-clxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5235
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegi sobre la leuda
Language català
Date promulgat 1232-04-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clx] En nom de jhesu christ E dela sagrada verge nostra dona sancta marja sia amen Aquesta es la carta dela franquesa feta per lo senyor Rey en Jacme de bona memorja als promens de barsalona
text: E5n .p. per la gracia de deu darago e de Cicija [sic] … [ clxv] … dada fou en barsalona a viiij dies en lentrada de febrer En lany de m. cc. lxxxiij
Note és un privilegi sobre la leuda concedit als ciutadans de Barcelona per Jaume I “a xij. dies entran En abril En lany de .m.cc.xxxij” (f. clxij), que confirmà en Pere el Gran “en lany de m.cc.lxxxiij”. El privilegi de Pere inclou el de Jaume, amb rúbrica pròpia, que comença al f. clxv i acaba al f. clxijv, al qual hem donat entrada pròpia tot seguit
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 6865
Location in volume ff. clxv-clxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5236
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació del privilegi sobre la leuda de Jaume I
Language català
Date confirmat 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] Lo Prjujletgi que lo senyor Rey en Jacme feu als promens de barsalona
text: E4n nom de nostre senyor jhesu christ Sapien tots homens asj presents com esdeuejndors … [ clxij] … dada en barsalona a .xij. dies entran En abril enlany de m.cc.lxxxij
subscr.: S4enyal den Jacme per la gracia de deu Rey [ clxvijv]
Note “dada en barsalona a xij. dies entran En abril enlany de m.cc.lxxxij” (f. clxij). Segueixen descripcions del notari sobre el privilegi original: “S4enyal den Jacme per la gracia de deu Rey” (f. clxij (…) “T3estimonis son daquestes coses….” (f. clxijr-v) (…) “S5enyal de Escrjva Quj per manement del senyor Rey…” (f. clxijv
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 6866
Location in volume ff. clxv-cxciiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1022
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó) ([?])
Language català
Date celebració 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] En nom de nostre senyor deu jhesu christ E dela gloriosa verge nostra dona Sancta marja amen son aquests los hordonaments de Moso [sic]
text: H5ordona la Cort que sien treues preses o donades entro los nobles E los Cauallers E ffranchs homens de paratge E Ciutadans E homens de villes E de tota Catalunya … [ cxciiijv] … H3e de tots los ofecials damunt dits sien la meytat darago e a meytat de Catalunya
References (most recent first) Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 262
Note no coincideix amb cap incipit ni explicit d'ordinacions o corts de Montsó. Segueix un altre ordonament que correspon al rei Jaume II, per la qual cosa pensem que aquesta pot ésser una cort d'Alfons II el Liberal (Cort de Monsó de 1289, cf. Brocà, p. 161?)
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 6867
Location in volume ff. cxcvj-ccviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS text: [ cxcvj] E5n nom de deu con nos en Jacme per la gracia de deu Rey … [ ccviijv] … en axj quels scriuans del senor rey non pusquen mes auer nj demanar
Note disposició de 1291
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 6868
Location in volume ff. ccxj-ccxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxj] hordonamens perpetuals fets per lo senyor Rey en Jacme ques feren en la Cort segona de barsalona
acc.: En nom de nostre senyor deus jhesu christ hi dela gloriosa nostra dona sagrada e verge madona sancta marja
text: H6ordona la Cort que lo senyor Rey deya loar … [ ccxxv] … En axj quels scriuans del senyor Rey non puxen mes demanar nj auer
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 6869
Location in volume ff. ccxxvij-ccxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4802
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (Lleida)
Language llatí
Date promulgat 1301
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvij] hordonamens ques feren a leyda per lo senyor Rey en Jacme
acc.: En nom de nostre senyor deus jhesu christ (…)
text: E5n nom de deu con nos en Jacme … [ ccxxxvjv] … la qual en la ciutat de leyda celebram als catalans
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 6870
Location in volume ff. ccxxxviij-cclxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1160
Desconegut. Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó
Language català
Date traduït 1268 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxviij] En nom de jhesu christ e de la gloriosa nostra dona santa Maria sia ame[n] aquest libre mostra veritat del prjmer comte de barsalona E tots los altres quj son venguts apres dell E del hordonament de tots los comtats Quj son en Catalunya E los noms E los temps daquells quj ho an tenguts los vns apres los altres E lo regisme darago Con vench E fon ajustat al Comtat de barsalona E dels fets recaptosos E grans E nobles Coses que son estades fetes per reys E per los comtes en los lurs temps segons hoyjrets [sic] e veurets per auant
text: A5l castella darja que es En Catalunya al territorj de Conflent Costa lo flum que es appellat Ter Era .j. Caualler … [ cclxjv] … E Elisabat Quj fon muller den phelip fill de lo ojt rey de frança E dona quj morj menys djnfant
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16