Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1013
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 49
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Pergamí
Format Foli
Leaf analysis ff.: 382 (= II + 1-34 + I-CCXXXXVII + 2 + 2 + CCL-CCXLII) (Exposició)
Collation A-D8 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-s-s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M-N6
Page Layout 2 columnes (ff. I-CCXXXXVII)
38 línies (f. II)
Size pàgina 315 × 222 mm (f. II) caixa 187 × 136 mm columna 315 × 198 mm (segona part)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: de quatre unitats de pauta, de set (f. cclr) i de nou (f. Ir) Xilografia duu un gravat intercalat entre els folis de la primera part (f. 34v) il·luminat a mà, que representa el rei i la cort Orla (f. I) Calderons vermells i blaus
Condition exemplar incomplet, sense portada; els dos folis que venen després del f. CCXXXXVII són en blanc i els dos següents, sense numerar, corresponen a la taula. Nombrosos errors a la foliació del volum: a la primera part es repeteixen dues vegades les signatures de quaderns “a” iiii i “c” ii; falta “a” iii i són en ordre invers el “d” iiiii i el “d” iiii tot i que després vingui un “d” v, també van mal col·locats “u” i “u” i; hi ha dos “v” iii i es repeteixen els ff. XVI, CXV i CXXXVII; tres cops trobem el XXVI seguits dels XXVII, VIII, XIX i XXX; falten els folis XXXXIV, CXXXIII, CXXXIX, CXXXX i CLXVII; són canviats d'ordre els ff. LXIV i LXV; van seguits els ff. XCV, CVIII, XCVII i XCVIII, així com els ff. CXXXXVII, CLXVI, CXXXXVIII i LIX. A la segona part manquen els folis CCLXVI, CCLXXI i CCCXVIIII; hi són dues vegades els ff. CCLXVIII, CCLXXIIII, CCCXVIII, CCCXXXIII, CCCXXXIIII, CCCXXXVII i CCCXLII; van seguits els ff. CCLXXXVIIII, CCLXXXXII, CCLXXXVI, CCLXXXVII, CCLXXXVIII, CCLXXXVIIII, CCLXXXXV, CCCI, CCCII, CCLXXXXVIII, CCLXXXXVIIII, CCLXXXXX i CCCI, mentre que el f. CCCII és en lloc del CCCV; van seguits els ff. CCCXVI, CCCXIIII, CCXV i CCXVI i finalment es passa del f. CCCXXVIIII al CCCXXXIII
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès
Vicent Salvà i Pérez, llibreter
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 49
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 4:54
Marnierre (1999), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:316 , n. 5954
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 78 , n. 86
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. U-78
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 99
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 98
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1289
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 49?
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 652
Note al 1918 hi havia 25 còpies conegudes d'aquesta edició. Proves de ploma al foli CCLXII: “Patris 369”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28