Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1012
Authors Lluís d' Alcanyís
Titles Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència
Date / Place escrit 1490 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Editat a: Alcanyís et al. (2008), Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 109
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 98
Subject MEDICINA
TRACTATS
PESTA
REGIMENTS DE SANITAT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 36
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-38 (BITECA manid 1030)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1490
Location in witness ff. 1-14
Title(s) Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Regiment preseruatiu e curatiu dela pestilencia compost per mestre Luys alcanyis mestre en medecina
acc.: [ 2] Jesus michi adiutor in omnibus
text: M10irant natura humana sotmesa a tants innumerables perills e cassos mortals no he vist de totes les causes de morir nenguna mes trista mes aguda: e mes cruel: que aquesta epidemia … [ 14] … e della la sua eterna gloria e benauturança [sic]. Amen. Loys de alcanyiz minimus medicorum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02