Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1011
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació III; caps. 169-226
Language català
Date escrit 1271 - 1273
City, library, collection, & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k
Copied Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?] (cos del volum)
1701 [?] - 1800 [?] (3 ff. del començament que completen la taula)
Location in witness ff. VI-VII prel. + i-cclv
Incipits & Explicits in witness índex: [ VI prel.] Con hom ha apercebjment e conexença dela art e dela manera perla qual home se pot mudar de males costumes de maluats nodrjments abones custumes e abons nodrjments … [ VII prel.] … Con los termes de coratgia e de freuor dome christia poden esser maiors e mjllors enamar deu que de negun home quj no sia christia
intr.: [ i] Segueix se lo terç uolum en lo terç libre del contemplador D2ela .xxix. distincçio quj tracta en qual manera home ha apercebjment de auer conexença daquelles coses que uol entendre e conexer
rubr.: Con hom aperceb ab les coses sensuals quals coses son les coses entellectuals // clxix
acc.: D8eus glorios acabat en uirtuts auos senyor sia gloria e honor per tots temps
text: Cor en axi senyor con lo mjrall representa e demostra la figura o figures estant enla sua presencia / en axi senyor les coses sensuals son escala e demostracio … [ cclv] … E en axi per e per gracia uostra \h/a acabada aquesta djstincio E en axi con per graçia uostra senyor lo uostre serujdor ha aduyt afi e a acabament lo terç libre / en axi senyor lo uostre sots mes se confia en uos molt fort ment que uos li donets gracia e ajuda con pusca adur aacabament los altres libres a gloria e alausor e ahonrament e exalçament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo terç [esmenat modernament en “segon”] uolum del libre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. senys sensuals e dels .v. senys entellectuals agloria e alausor e a Reuerencia e honor de nostre senyor deus // Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28