Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1010
City and Name Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat
Former Name Arxiu Històric
Institut Municipal d'Història
Address Santa Llúcia, 1 (Casa de l'Ardiaca)
Barcelona 08002
Espanya
Telephone (93) 3181195 (Telèfon)
HTTP://BCN.ES/ARXIU/ARXIUHISTORIC (URL)
Staff Xavier Torraubella, Director
Sebastià Riera, Responsable fons ms. ((93) 3178327)
Library code BAHC
Facilities microfilms
fotocòpies
Note l'horari de Reserva és: dimarts-dijous de 9.00 a 14.00h
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2464 A-20 MS: 1586 a quo. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2459 Ms. A-50 MS: Salvador Sanpere i Miquel, 1883-06-08. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2465 A-261 MS: Barcelona:, 1718 a quo. G. Mascaró, Cròniques barcelonines, escrit 1452.
manid 2768 1B XXV -1 MS: Barcelona:, 1381 d. - 1396. Desconegut, A vós me do, senyora de valor, escrit 1381.
manid 2436 Ms. B-21 MS: 1551 - 1650. Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03.
manid 2441 Ms. B-22 MS: 1691 - 1710. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2442 Ms. B-49 MS: 1601 - 1610. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2443 Ms. B-50 MS: 1728. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2437 Ms. B-71 MS: 1451 [?] - 1500 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1949 Ms. B-76 MS: 1401 - 1450. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 2444 Ms. B-78 MS: 1479 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2043 Ms. B-80 MS: 1401 - 1410. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 5064 B-101 MS: Desconegut, 1663 a quo. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2438 Ms. B-109 (a) MS: 1376 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2439 Ms. B-109 (b) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2440 Ms. B-109 (c) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2446 Ms. B-109 (d) MS: 1301 - 1350. Desconegut, Conjurs i oracions, escrit 1301 - 1350.
manid 2448 Ms. B-109 (f) MS: 1301 - 1400. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem.
manid 2239 Ms. B-135 MS: 1371 [?] - 1585. Desconegut, Cartes, escrit 1400 - 1500.
manid 2445 Ms. B-281 MS: 1522. Joan Toralles, Noticiari (1365-1428), escrit 1428 a quo.
manid 1200 B-1592-4o (1) Segona part MS: Barcelona: Francesc Degès, 1711. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2512 C-XVI, 15 MS: 1384 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2513 C-XVI, 16a MS: 1384 a quo - 1400. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2514 C-XVI, 16b MS: 1384 a quo - 1400. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 1019 1G ms. 8 | Antic L-8 MS: Barcelona: Ramon Ferrer, per a Barcelona: Consell de Cent, 1335. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1927 1G ms. 5 | Antic L-5 MS: Barcelona:, 1301 - 1400. Desconegut, Cronicó, escrit 1281 d.
manid 1020 1G ms. 10 | Antic L-10 MS: Barcelona: Ramon Ferrer, 1346. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1750 1G ms. 18 | Antic L-18 MS: Barcelona: Joan Esteve, 1448-04-02. Jaume Marquilles… Glosses i comentaris als Usatges, promulgat 1448-04-02.
manid 1874 1G ms. 35 | Núm. de registre 1457 | Antic L-35 MS: Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1880 1G ms. 36 | Antic L-36 MS: València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2033 1G ms. 64 | Antic L-64 MS: Barcelona: Pere Joan Comes, 1583. Desconegut, Història de Joan Fiveller, escrit 1423 a quo.
manid 2435 1G ms. 71 | Antic L-71 MS: València:, 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2804 Consell de Cent Diversorum, 6 MS: 1601 [?] - 1700 [?]. Arnau de Capdevila, Tractat sobre monedes, escrit 1437-03-20.
manid 2078 Gremis (Gremi de Sabaters) 1/129 MS: Catalunya Nord:, 1391 - 1410 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350.
manid 2394 Gremis, 1/196 MS: 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Vida de Sant Marc, escrit 1301 - 1400.
manid 1023 Ms.: MS: 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 2259 Ms.: MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Complanta d'un astròleg, escrit 1400 ad quem.
manid 2260 Ms.: MS: 1427 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Predicció astrològica, escrit 1427 ad quem.
manid 2314 Ms.: 1634 MS: 1739 ca. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.
manid 2756 1C.XII-23/1 MS: Barcelona[?]:, 1428. Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
manid 2771 1G, ms. 87 | Antic L-87 MS: Barcelona: Joan Oliver, et al., 1457 [?] - 1546 [?]. Desconegut, Pus ha dispost la magestat divina.
copid 1301 B-109 (e) Ed.: Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 1987 B-1562-4o (1) Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1361 B-1592-4o (1) (primera part) Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2449 B-1574-8o (op.) 1 Ed.: Barcelona: Pedro Malo, 1574. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2456 B-1577-8o (2) Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2450 B-1578-8o (op.) 1 Ed.: Barcelona: Samsó Arbús, per a Arnau Garric, 1578. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2452 B-1620-8o (2) Ed.: Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2453 B-1625-8o (op.) 5 Ed.: Barcelona: Vídua de Matheuat, 1625. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2451 B-1635-8o-1 Ed.: Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2455 B-1671-8o (3) Ed.: Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat, per a Barcelona: Diputació, 1670 - 1671. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2454 B-1685-8o (7) Ed.: Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1374 Res. 4o 89 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1118 Res. 4o op. 2 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 2081 Res. 12o-4 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1018 Res. fol. 16 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2102 Res. Fol. 22 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2127 Res. Fol 24 (1) Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3084 Res. Fol. 24 Ed.: Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20